Proč k nám 

Výuka digitálních kompetencí a využití moderních technologií v běžném životě

 • Ve škole trávíš většinu dne, chceme, aby ses tam cítil dobře
 • Pomůžeme ti najít tvůj osobitý styl a způsob práce, který ti vyhovuje
 • Naučíme tě nebát se improvizovat a mít chuť objevovat nové věci
 • Umožníme ti věnovat se předmětu, který tě baví, i když to nebude zrovna matematika
 • Budeme tě podporovat ve sportování
 • Platí se u nás školné, prober to s rodiči

Jako náš absolvent budeš moct: 

 1. Vybírat si okamžitě z mnoha pracovních příležitostí
 2. Studovat na univerzitě v Čechách i v zahraničí, budeš mít všeobecné vzdělání a plynulou angličtinu
 3. Obojí zkombinovat - budeš finančně nezávislý a svobodný ve svých dalších volbách

Pro rodiče

 • Tuto školu jsme se rozhodli vybudovat, protože jsme toho názoru, že tady chybí. Myslíme si, že většina škol gymnaziálního typu je stále zaměřená na učení se co největšího kvanta faktů a informací, které jsou již zastaralé a v praktickém životě nepoužitelné.
 • Přicházíme z vlastních oborů, z komerční sféry, z praxe, se zkušeností ze zahraničí, většinou máme i pedagogické vzdělání (ačkoliv upřímně, náš systém nám nikterak nepomohl, spíše nás znechutil, i to byl nakonec důvod, proč jsme se po škole vydali do jiných odvětví...). Máme zkušenosti s tím, jak rozjet vlastní firmu, jak řídit lidi tak, aby byli nejen výkonní, ale též spokojení. Máme vlastní rodiny a děti. Máme též koníčky a hlavně máme chuť dělat střední školu, která bude dávat smysl
 • Na naší škole se platí školné, částka není vysoká, srovnáte-li ji s výší měsíčního příjmu vývojáře, analytika, či jinak digitálně gramotného jedince, kterým se vaše dítě stane.
 • Technologie jsou všude kolem nás a bude jich přibývat. Lidé mají dvě možnosti, buď se jich budou bát, či je ignorovat, nebo se pokusí technologiím rozumět a využívat je. Ti první budou potřebovat, aby jim někdo jiný řekl, co si mají myslet a co mají dělat. Myslíme si, že být aktivní, je ta lepší volba.

Pro učitele a budoucí kolegy

 • Máte jedinečnou příležitost stát se součástí kolektivu, který připravuje gymnaziální kurikulum pro 21. století.
 • Kompetentní odborníky budeme poptávat neustále, spolupracujeme též s lidmi z praxe, kterým nabízíme zapojení formou přednášek. Je možné domluvit se na různých formách úvazku.
 • Vítáme kreativitu a lidi, kteří chtějí učit s nadšením a chtějí pracovat v týmu.
 • U nás můžete vyrůst, po stránce profesní i osobní. 
 • Myslíme si, že učitel má být především osobnost, která inspiruje svým vlastním přístupem a neztrácí přitom humor a nadhled.
 • Platí u nás respektovat a být respektován.
 • Myslíme si, že učitelé mají být patřičně ohodnoceni.