Kontaktní údaje

1. IT Gymnázium, s.r.o.

Sídlo: K Cihelně 129, 190 15 Praha-Satalice

: 069 13 491

DIČ: CZ06913491

IZO: 181 105 527

RED IZO: 691 013 489

Datová schránka: wqa4hfk

Číslo účtu: 2201400261/2010

Číslo účtu pro platbu školného: 2501827013 / 2010

+420 771 278 111 (kancelář školy)

+420 604 250 201 (ředitelka)

+420 734 401 411 (zástupkyně)

zuzana.vedej@itgymnazium.cz marketa.fibigerova@itgymnazium.cz marketa.tuha@itgymnazium.cz