Profil absolventa

Kdo je náš absolvent?

  • Člověk, který si věří a zná svůj potenciál

  • Člověk, který je pozitivní a otevřený novým věcem, ale kritický

  • Člověk s potřebou celoživotního vzdělávání

  • Člověk s tendencí vytvářet hodnoty a příležitosti nejen pro sebe, ale i pro druhé

  • Člověk, který který je schopen studovat na všech typech vysokých škol

  • Člověk, který může nastoupit ihned do praxe a velmi slušně se uživí

  • Člověk, který dobře zná dva světové jazyky

  • Člověk, který má odborné znalosti v oblasti IT

  • Člověk, který umí kvalitně vyhodnocovat informace