Profil absolventa

Náš absolvent je člověk, který je schopen samostatně myslet, zná své přednosti a kvality, jedinec, který se sám zodpovědně rozhoduje, je otevřený a pozitivní, ale kritický ke všemu, s čím se v životě setká, člověk s potřebou celoživotního vzdělávání, s tendencí vytvářet hodnoty a příležitosti nejen pro sebe, ale i pro druhé, člověk, který ví, že důležitou součástí jeho osobního života je pravidelný fyzický pohyb a zdravé návyky.

Je naším cílem, abys po škole mohl:

  1. Studovat na univerzitě v Čechách nebo v zahraničí obor, který budeš chtít
  2. Začít pracovat a uplatnit své schopnosti
  3. Obojí zkombinovat a být tak finančně nezávislý na rodičích