Maturita

Slavnostní zahájení maturit proběhne v pondělí 27. 5. 2024 od          8:10 hod. v aule školy.


Termíny maturitní zkoušky:

Mezní termín volby maturitních předmětů: 30. listopadu 2023

Předání výpisu z přihlášky studentovi: 20. prosince 2023

Odevzdání maturitního seznamu liter. děl.: 31. března 2024

Žádost o nahrazení jazykové profilové zkoušky: 31. března 2024

Doložení jazykového certifikátu: 31. března 2024

Mezní termín odevzdání maturitních prací: 21. dubna 2024

  • Slohová práce ČjL: 8. dubna 2024
  • Slohová práce Aj: 9. dubna 2024
  • Slohová práce Šj: 10. dubna 2024

Praktická zkouška ze Sportu a zdraví: 12. dubna 2024

Odevzdání maturitních prací: 21. dubna 2024

Uzavření klasifikace za 2. pololetí: 26. dubna 2024

Vysvědčení za 2. pololetí: 30. dubna 2024

Písemná část (státní – didaktické testy): 

  • 2. května 2024 - Matematika + Anglický jazyk
  • 3. května 2024 - Český jazyk a literatura 
  • 6. května 2024 - Matematika rozšiřující + Španělský jazyk

Studijní volno s možností konzultací po domluvě: 13. - 17. května 2024

Studijní volno (svatý týden): 20. - 24. května 2024

Ústní maturitní zkoušky (profilová i společná část): 27 . -  31. května 2024, 3. - 7. června 2024

Informace k maturitní zkoušce

Informace k obhajobám maturitních prací

Žádost o nahrazení jazykové profilové zkoušky - formulář pro studenty ke stažení