Maturita

Termíny maturitní zkoušky:

Mezní termín volby maturitních předmětů: 30. listopadu 2023

Předání výpisu z přihlášky studentovi: 20. prosince 2023

Odevzdání maturitního seznamu liter. děl.: 31. března 2024

Žádost o nahrazení jazykové profilové zkoušky: 31. března 2024

Odevzdání maturitních prací: duben 2024

Písemné a praktické maturitní zkoušky: od 1. dubna 2024

Písemná část (státní – didaktické testy): od 2. května do 7. května 2024

Ústní maturitní zkoušky (profilová i společná část): 27 .– 31. 5. 2024, 3. - 7. 6. 2024

Odkaz na informace o maturitní zkoušce