Komunikace

Komunikujeme přes Discord

Školní materiály sdílíme přes G Workspace

Zdrojový kód máme na GitLabu a GitHubu

Videa máme na Youtubu

Rozvrh hodin

Škola začíná v 8:30 a končí nejpozději ve 14:50 pro prváky a pro druháky. Třeťáci a čtvrťáci mají semináře a advanced povinně volitelné předměty. Každý týden mohou být v rozvrhu drobné změny (hosté ve výuce, projekty...) - aktuální rozvrh, zvlášť pokud jsou změny, je vždy na je vždy na discordu kanálu #rozvrh.

Legenda k předmětům:

HUM - Humanities - propojené humanitní předměty (český jazyk, literatura, dějepis, základy společenských věd, finanční a mediální gramotnost...)

SCI - Science - propojené přírodovědné předměty (biologie, fyzika, chemie, geografie...)

IFM - Infor/matika - propojené IT včetně programování a matematika

SAZ - Sport a zdraví - tělocvik a výchova ke zdraví

AJ - Angličtina

ŠJ - Španělština

VUE - Vuelta - předmět zaměřený na zpětnou vazbu a sebereflexi, Vuelta ve významu okruh (nikoliv závod), vracíme se zpět, k tomu, co se událo, dle potřeb též třídnická hodin

Omluvenky

#omluvenky (discord) - rychlé info pro nás, dej prosím též vědět, jestli chceš připojit videokonferencí do třídy

Pro zákonné zástupce:

K omlouvání absencí slouží předgenerovaný formulář v elektronické složce vašeho dítěte, každý týden vám přijde automatická notifikace.

K žádostem (dopředným) o uvolnění, prosím, použijte schránku omluvenky@itgymnazium.cz

Školní řád