Školení & Pronájem

Nabízíme komerční školení

  • digitálních kompetencí pro širokou veřejnost (dle individuální objednávky)
  • pro učitele v rámci DVPP - Digitální kompetence učitele - základní kurz (číslo akreditace: MSMT - 6348/2022-1-188)

Nabízíme pronájem

  • celé školní budovy v době letních prázdnin a víkendů (teambuildingové akce, workshopy, školení, konference, sportovní akce)
  • školního hřiště
  • školní zahrady
  • auly
  • jedné nebo více učeben

1. IT Gymnázium, s.r.o.

Sídlo: K Cihelně 129, 190 15 Praha-Satalice

: 069 13 491

DIČ: CZ 069 13 491

IZO: 181 105 527

RED IZO: 691 013 489

Datová schránka: wqa4hfk

Číslo účtu: 2201400261/2010

Číslo účtu pro platbu školného: 2501827013 / 2010

+420 604 913 320 (kancelář školy)

+420 604 250 201 (ředitelka)

+420 734 401 411 (zástupkyně)

zuzana.vedej@itgymnazium.cz marketa.fibigerova@itgymnazium.cz marketa.tuha@itgymnazium.cz

Napište nám