Jak hodnotíme

Individuální přístup a formativní hodnocení

Individuální přistup u nás začíná již přijímacím řízením. Každého uchazeče chceme poznat osobně, zajímá nás, co ho baví, jaké má představy a proč si vybral naši školu. V úvodní fázi se scházíme i s rodiči. Výuka je pak stavěná tak, abychom pracovali s kolektivem třídy, ale mohli zohlednit individuální potřeby jednotlivých studentů.

Pokud je někdo nemocný, jsme připraveni ho připojit videokonferencí do třídy, učivo stavíme rovnou tak, aby mohlo být použito v onlinu. Máme studenty, kteří se věnují závodně nějakému sportu, s nimi se též domlouváme individuálně.

Hodnotíme nejen známkami, ale i formativní zpětnou vazbou. Formativní hodnocení provází celý proces vzdělávání u nás a je zaměřené na praktické sdělení, jak student učivu porozuměl, kde má rezervy a co může udělat, aby dosahoval lepších výsledků. Cílem takového hodnocení je sledovat osobní růst studenta a podpořit ho v jeho silných stránkách.

Známka neboli sumativní hodnocení slouží k tomu, aby student věděl, jak si stojí na pomyslné stupnici měřitelného výkonu a mohl například vyhodnotit, že v některé oblasti nedosahuje obstojných výsledků, ačkoliv se snaží a intenzivně pracuje.