Způsob výuky

Devadesátiminutové bloky

Naše hodiny nejsou 45 minut dlouhé, ale mají délku hodinu a půl, pauzy děláme dle aktuální potřeby. Nezvoní u nás.

Neformální prostředí

Preferujeme čilý pracovní ruch nad klidem a pořádkem. Naše učebny jsou vybaveny mobilním nábytkem, který uzpůsobujeme dle potřeb. Při dobrém počasí učíme i venku na zahradě. Do hodin zařazujeme pohyb a mindfulness techniky.

Individuální a týmová práce, projektová výuka

Kombinujeme všechny metody výuky od frontální po skupinovou. Učitelé často spolupracují a slaďují vzdělávací cíle nejen v rámci jednotlivých předmětů, ale napříč celým kurikulem, vytváříme zadání, na kterých studenti pracují dlouhodobě, ať už individuálně, nebo v týmu.

Propojení s firmami

Do výuky si často zveme hosty, kteří jsou odborníky na dané téma. Někteří jsou trvalou součástí týmu a učí pravidelně každý týden.

Efektivní komunikace

Preferujeme pružnou a věcnou komunikace a řešení problémů ve chvíli, kdy je to potřeba.

Se studenty si tykáme.

Pro efektivní komunikaci využíváme i moderní technologie. Jedním z příkladů je školní discord server, který nám umožňuje během několika sekund informovat celou školu.

Možnost připojit online

Do výuky připojujeme studenty, kteří museli zůstat doma z důvodu nemoci, ale chtějí být aktivní. Učivo stavíme rovnou tak, aby mohlo být využíváno v onlinu a aby studenti mohli pokračovat v rozdělané práci doma.