Proč si vybrat naši školu? 

"Nebojte se programování, naučíme vás to..."

Pro studenty

U nás se vždycky budeš moct zeptat: K čemu je mi to dobré? Jak to využiju? Proč se to učím?

 • Ve škole trávíš většinu dne, chceme, aby ses tam cítil dobře
 • Pomůžeme ti najít tvůj osobitý styl a způsob práce, který ti vyhovuje
 • Naučíme tě nebát se improvizovat a mít chuť objevovat nové věci
 • Umožníme ti věnovat se předmětu, který tě baví, i když to nebude zrovna matematika
 • Budeme tě podporovat ve sportování
 • Platí se u nás školné, informace jsou níže, prober to s rodiči

Jako náš absolvent budeš moct: 

 1. Vybírat si okamžitě z mnoha pracovních příležitostí
 2. Studovat na univerzitě v Čechách i v zahraničí, budeš mít všeobecné vzdělání a plynulou angličtinu
 3. Obojí zkombinovat - budeš finančně nezávislý a svobodný ve svých dalších volbách

Pokud bys k nám chtěl přestoupit z víceletého gymnázia, je to možné, kontaktuj nás, prosím a přilož vyplněný formulář. Přestup je možný, pokud je v ročníku volná kapacita a pokud úspěšně absolvuješ přijímací pohovor.


Pro rodiče

 • Tuto školu jsme se rozhodli vybudovat, protože jsme toho názoru, že tady chybí. Myslíme si, že většina škol gymnaziálního typu je stále zaměřená na učení se co největšího kvanta faktů a informací, které jsou již zastaralé a v praktickém životě nepoužitelné.
 • Přicházíme z vlastních oborů, z komerční sféry, z praxe, se zkušeností ze zahraničí, z nadnárodních korporací, ze státních orgánů, ale stále učitelé, kteří mají pedagogické vzdělání (ačkoliv upřímně, náš systém nám nikterak nepomohl, spíše nás znechutil, i to byl nakonec důvod, proč jsme se po škole vydali do jiných odvětví...). Máme bohaté zkušenosti s tím, jak rozjet vlastní firmu, jak řídit lidi tak, aby byli nejen výkonní, ale též spokojení. Máme vlastní rodiny a děti. Máme též koníčky a hlavně máme chuť dělat střední školu, která bude dávat smysl
 • Školné na naší škole činí sto tisíc korun ročně. Uvedená částka se snad může zdát vysoká, ne však srovnáte-li ji s výší měsíčního příjmu programátora, analytika, či jinak IT gramotného jedince, kterým se Vaše dítě stane.
 • Technologie jsou všude kolem nás a bude jich přibývat. Lidé mají dvě možnosti, buď se jich budou bát, či je ignorovat, nebo se pokusí technologiím rozumět a využívat je. Ti první, budou v zápětí ovládáni a budou potřebovat, aby jim někdo jiný řekl, co si mají myslet a co mají dělat. Myslíme si, že být aktivní, je ta lepší volba.

Pro učitele a budoucí kolegy

 • Máte jedinečnou příležitost stát se součástí kolektivu, který připravuje gymnaziální kurikulum pro 21. století.
 • Kompetentní odborníky budeme poptávat neustále, jak škola poroste, budeme potřebovat rozšiřovat pedagogický tým. Spolupracujeme též s lidmi z praxe. Je možné se domluvit na různých formách úvazku.
 • Vítáme kreativitu a lidi, co chtějí opravdu učit s nadšením a chtějí pracovat v týmu.
 • U nás můžete vyrůst, jako lidé, po stránce profesní i technické. 
 • Máme rádi humor a myslíme si, že učitel má být především osobnost, co inspiruje svým vlastním přístupem.
 • Platí u nás respektovat a být respektován.
 • Myslíme si, že lidé ve školství mají být patřičně ohodnoceni.

Často kladené dotazy

Jak se liší 1. IT Gymnázium od jiných gymnázií?

 • Liší se celkovým pojetím vzdělávání - více v naší sekci Výuka, případně Úvod. Naším cílem je mít ve škole prostředí, kam studenti rádi chodí, kde je to baví, kde je učí lidé, kteří tomu rozumějí a kteří spolu jako pedagogický tým spolupracují.
 • Máme individuální přístup ke studentům a jejich potřebám.
 • Máme vlastní předměty: Infor/matika, Humanities, Science, Angličtina, Španělština, Sport a zdraví a vyučujeme v hodinu a půl dlouhých blocích.
 • Jsme sportovně založení.


Kolik je školné? 

 • Školné je 10 000 Kč měsíčně, což činí 100 000 Kč za jeden školní rok. Platby je možné nastavit půlročně nebo jednorázově. S rodinami, které mají stížené podmínky, například jeden z rodičů nechodí do práce, protože se věnuje domácímu vzdělávání, jsme připraveni individuálně jednat.

Proč gymnázium a ne průmyslovka?

 • Protože si myslíme, že IT oblast potřebuje lidi, kteří mají všeobecné vzdělání.
 • Protože průmyslovky podléhají jinému RVP (rámcový vzdělávací program, státní norma), jsou zaměřené především na technické vzdělání a dávají větší akcent na hard skills v oblasti hardwaru, my se chceme zaměřit na oblast softwaru a soft skills v oblasti komunikace, na informační gramotnost napříč obory, na využití technologií napříč oblastmi.
 • Protože na průmyslovky nechtějí děvčata.

Jak připravujete pedagogický sbor, jak sháníte lidi?

 • Sháníme lidi na základě našich kontaktů, na základě doporučení. Máme to štěstí, že se nám ozývají kompetentní lidé sami. Jsme připraveni vytvořit jim jedinečné pracovní prostředí a dobře je ohodnotit.
 • Kontaktují nás též specialisté z praxe a nabízejí spolupráci formou přednášek či jiného přispění do výuky, velmi rádi tyto experty využijeme a jsme připraveni nabídnout jim různé formy úvazku.
 • V našem týmu mají místo též studenti vysokých škol.

Jak hodnotíte? Jsou u vás známky?

 • Hodnotíme studenty neustále, jenom o tom úplně nevědí. Je to jako v práci, vysvětlujeme každému, kdo se na to zeptá, tam vám taky nikdo neřekne, dnes tě hodnotím, budu tě zkoušet/dám ti test a podle toho si o tobě vytvořím názor/nastavím ti plat. U nás je to stejné, víme velmi dobře, jak kdo pracuje, jaký má přístup a jak se snaží, proto pro nás není problém individuálně posoudit, jak na tom je. 
 • Součástí hodnocení je tzv. formativní hodnocení, které je založené na bezpečné zpětné vazbě o konkrétních schopnostech, dovednostech, posunu... Jeho cílem je studenta motivovat k osobnímu růstu; formativní hodnocení nemá nic společného s hodnocením tzv. sumativním, tedy známkou, případně porovnáváním nebo měřením výkonu na nějaké pomyslné škále. 
 • Známky u nás ale na vysvědčení najdete, jednak je náš systém na ně velmi nastavený a studenti by mohli mít problém, kdyby je neměli (a nenechte se zmýlit slovní hodnocení musí též odrážet známku a být na známky převeditelné), jednak si myslíme, že i sumativní hodnocení může být užitečné, informuje totiž jedince, jak si stojí na oné pomyslné škále a zdali je např. v nějakém oboru do budoucna konkurenceschopný. Na vysvědčení tedy máme obojí - jednak známky, jednak formativní hodnocení, sloužící jako užitečná a praktická zpětná vazba, která má navíc ambici předat studentovi tipy, na čem a jak může zapracovat, aby to neslo výsledky.