Často kladené dotazy 

Výuka digitálních kompetencí a využití moderních technologií v běžném životě

Jak se liší 1. IT Gymnázium od jiných gymnázií?

 • Liší se celkovým pojetím vzdělávání. Naším cílem je mít ve škole prostředí, kam studenti rádi chodí, kde je to baví, kde je učí lidé, kteří tomu rozumějí a kteří spolupracují nejen s ostatními kolegy, ale též s experty z praxe.
 • Máme individuální přístup ke studentům a jejich potřebám.
 • Máme vlastní předměty: Infor/matika, Humanities, Science, Angličtina, Španělština, Sport a zdraví a vyučujeme v hodinu a půl dlouhých blocích.
 • Jsme sportovně založení.

Kolik je školné?

 • Školné je 130 000 Kč za jeden školní rok. Platby je možné nastavit půlročně nebo jednorázově. S rodinami, které mají stížené podmínky, jsme připraveni individuálně jednat.

Proč jste gymnázium a ne průmyslovka?

 • Protože si myslíme, že IT oblast potřebuje lidi, kteří mají všeobecné vzdělání.
 • Protože průmyslovky podléhají jinému RVP (rámcový vzdělávací program, státní norma), jsou zaměřené především na technické vzdělávání a dávají větší akcent na hard skills v oblasti hardwaru, my se chceme zaměřit na oblast softwaru a soft skills v oblasti komunikace, na informační gramotnost napříč obory, na využití technologií napříč oblastmi.
 • Protože na průmyslovky nechtějí děvčata.

Jak doplňujete pedagogický sbor, jak sháníte lidi?

 • Máme to štěstí, že se nám ozývají kompetentní lidé sami. Většinou si nás sami najdou, případně dostanou doporučení. Jsme připraveni vytvořit jim jedinečné pracovní prostředí a dobře je ohodnotit.
 • Kontaktují nás též specialisté z praxe a nabízejí spolupráci formou přednášek či jiného přispění do výuky, velmi rádi tyto experty využijeme a jsme připraveni nabídnout jim různé formy úvazku.
 • V našem týmu mají místo též studenti vysokých škol.

Jak hodnotíte? Jsou u vás známky?

 • Hodnocení pro nás není cílem vzdělávacího procesu, cílem je studenty něco naučit. Víme velmi dobře, jak kdo pracuje a jaký má přístup, proto pro nás není problém individuálně posoudit, jak na tom kdo je. Nemáme úplně ve zvyku na povel zkoušet nebo testovat. Je to jako v práci, vysvětlujeme každému, kdo se na to zeptá, tam vám také nikdo neřekne, dnes tě hodnotím a podle toho si o tobě vytvořím názor. 
 • Důležitou součástí hodnocení je u nás tzv. formativní hodnocení, které je založené na bezpečné zpětné vazbě o konkrétních schopnostech, dovednostech, posunu... Jeho cílem je studenta motivovat k osobnímu růstu, sdělit mu, kde má rezervy a poradit mu, jak konkrétně může postupovat, aby to neslo výsledky. Formativní hodnocení nemá nic společného s hodnocením tzv. sumativním, tedy známkou, případně porovnáváním nebo měřením výkonu na nějaké pomyslné škále.
 • Známky u nás tedy máme též, doplňují formativní hodnocení a informují studenty o jejich naměřitelném výkonu. Při udělování známky se naopak snažíme oprostit se od všeho, co je součástí formativního hodnocení - tedy aktivita, snaha atd. Známka vyjadřuje tvrdou dovednost (může být dokonce změřená nějakým mezinárodním testem) a je užitečná k tomu, aby informovala o tom, zda je student v hodnoceném oboru konkurenceschopný.