Často kladené dotazy 

Proč jste gymnázium a ne průmyslovka?

  • Protože si myslíme, že IT oblast potřebuje lidi, kteří mají všeobecné vzdělání.
  • Protože průmyslovky podléhají jinému RVP (rámcový vzdělávací program, státní norma), jsou zaměřené především na technické vzdělávání a dávají větší akcent na hard skills v oblasti hardwaru, my se chceme zaměřit na oblast softwaru a soft skills v oblasti komunikace, na digitální gramotnost napříč obory, na využití technologií napříč oblastmi.
  • Protože na průmyslovky nechtějí děvčata.

Jak doplňujete pedagogický sbor, jak sháníte lidi?

  • Máme to štěstí, že se nám ozývají kompetentní lidé sami. Většinou si nás sami najdou, případně dostanou doporučení. Jsme připraveni vytvořit jim jedinečné pracovní prostředí a dobře je ohodnotit.
  • Kontaktují nás též specialisté z praxe a nabízejí spolupráci formou přednášek či jiného přispění do výuky, velmi rádi tyto experty využijeme a jsme připraveni nabídnout jim různé formy úvazku.
  • V našem týmu mají místo též studenti vysokých škol.

Jak hodnotíte? Jsou u vás známky?

  • Ano, máme známky, máme ale i formativní zpětnou vazbu. Na vysvědčení dáváme obojí.
  • Hodnocení pro nás není cílem vzdělávacího procesu, cílem je studenty něco naučit. Jsme malá škola, proto víme velmi dobře, jak kdo pracuje a jaký má kdo přístup a nejčastěji dáváme zpětnou vazbu okamžitě.
  • Cílem formativního hodnocení je studenta motivovat k osobnímu růstu, sdělit mu, kde má rezervy a poradit mu, jak konkrétně může postupovat, aby to neslo výsledky. Formativní hodnocení nemá nic společného s hodnocením tzv. sumativním, tedy známkou, případně porovnáváním nebo měřením výkonu na nějaké pomyslné škále.
  • Při udělování známky se naopak snažíme oprostit se od všeho, co je součástí formativního hodnocení - tedy aktivita, snaha atd. Známka vyjadřuje tvrdou dovednost (může být dokonce změřená nějakým certifikovaným testem) a je užitečná i k tomu, aby studenta informovala o tom, zda je v nějakém oboru konkurenceschopný.