Proč jsme založili tuto školu

Chceme rozvíjet ty dovednosti, které se hodí v každé budoucnosti

Co má dnes děti naučit střední škola? Jak bude vypadat naše společnost za dvacet let? 

Co má smysl děti učit, jakým způsobem a na co je potřeba se zaměřit? Jak má probíhat přínosná hodina informatiky?

Takové otázky si klademe a pokládáme je i osobnostem napříč obory, lidem z vědy, byznysu, vzdělávání, rodičům, aktivním lidem. Lidem, kteří pochopili, že na kvalitním školství stojí naše budoucnost a že se nelze v tomto ohledu úplně spolehnout na náš stát. 

"Naše budoucnost je nejistá, to je jediné, co o ní můžeme s jistotou prohlásit", řekl Michael Šebek, profesor kybernetiky na ČVUT v Praze.. 

Školy by měly tedy děti připravovat na jakoukoliv budoucnost a měly by u dětí rozvíjet ty schopnosti a dovednosti, které se hodí v každé budoucnosti. Máme stejný závěr a myslíme si, že rozvíjet je třeba tvůrčí a kritické myšlení, flexibilitu, kreativitu, schopnost komunikovat a potřebu celoživotně se vzdělávat. Zodpovědnost místo slepé poslušnosti a zvídavost místo očekávání hotového výkladu, na tom chceme stavět naši školu a celkový přístup ke studentům. Chceme, aby naše výuka byla zdrojem inspirace a dobrých nástrojů. Chceme podporovat mladé lidi ve snaze věci zkoušet a dělat přitom chyby, protože jen děláním chyb se člověk efektivně učí a posouvá dál.

Myslíme si, že jedním z hlavním úkolů školy je přinést člověku informace o tom, kdo je, jaké má hodnoty, v čem vyniká a v čem jsou naopak jeho limity. Jedině tak lze budovat přirozené sebevědomí jedince, jedině tak může člověk prožít naplněný a šťastný život.

Chceme být místem, kde panují dobré, fungující a zdravé mezilidské vztahy, kde se lidé respektují a mají k sobě úctu, kam děti i dospělí rádi chodí, protože se tam cítí bezpečně.

Praha - Satalice, listopad 2019