Spolupracujeme

Děkujeme všem odborníkům (nejen z IT branže), se kterými spolupracujeme. Děkujeme za vaši účast v naší vyuce, za supervizi a zapojení do dlouhodobých projektů. Děkujeme za nabídky licencí, prostředí, know-how a možnosti účastnit se života ve firmách. Děkujeme za zájem obohatit naše kurikulum, za vstřícnost a ochotu. 


Byli jsme zapojeni do projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství.

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047