Co učíme

Učební plán

Náš učební plán vychází z Rámcového vzdělávací programu pro gymnázia (RVPG), disponibilní hodiny využíváme k navýšení počtu hodin informatiky, angličtiny a tělesné výchovy. Máme vlastní předměty: Infor/matika, Humanities, Science a Sport a zdraví plně integrující vzdělávací oblasti popsané v RVPG, požadované výstupní kompetence v mnohém převyšujume.

Od třetího ročníku nabízíme studentům povinně volitelné předměty a semináře, čím vzniká možnost sestavovat si vlastní rozvrh zaměřený na oblasti - technické/humanitní/přírodovědné, které student chce. Každý student má pak v rozvrhu tzv. "BASE" předměty, které jsou povinné a "ADVANCED" předměty, které si může navolit sám a musí pouze dodržet celkový počet hodin. K tomu nabízíme ještě semináře, které umožňují další individualizaci. 

Ve školním roce 2023/2024 pro 3. a 4. ročník nabízíme tyto semináře:

 • Kybernetická bezpečnost
 • Algoritmizace
 • Python
 • Anglická konverzace
 • Finanční gramotnost
 • Tvůrčí psaní
 • Španělská konverzace
 • Úvod do sociologie
 • Psychologie
 • Debatování 

V zdravém těle zdravý duch

Naši studenti mají čtyři hodiny tělocviku týdně, což je dvojnásobná hodinová dotace, než je běžné. Přesný název předmětu zní Sport a zdraví, protože se věnujeme též zdravému životnímu stylu a dovednostem spojeným s první pomocí. Jsme přesvědčeni, že získat pozitivní vztah ke zdravému a ideálně i pravidelnému pohybu je velký benefit do života.

K fyzickým aktivitám přistupujeme individuálně a zajímáme se i o přidružené disciplíny jako je sportovní fyzioterapie. Jakožto sportovně založený pedagogický tým máme vlastní sportovní aktivity a zcela přirozený zájem na tom, aby si každý našel pohyb, který mu vyhovuje.

Kromě pravidelných lyžařských zájezdů pořádáme vodácké výjezdy a výlety s pěší turistikou. V případě zájmu, můžeme nabídnout i několik adrenalinovějších disciplín.

Propojené vzdělávací oblasti

 • Infor/matika, Humanities, Science, Anglický jazyk, Španělský jazyk, Sport a zdraví

Propojujeme vzdělávací oblasti, abychom učili v souvislostech. Například novodobé dějiny není příliš efektivní probírat odděleně - v dějepise, pak v literatuře, v základech společenských věd..., je to nejen kognitivně neefektivní, je to i nepraktické a zdlouhavé, protože všechno se vším souvisí. Týká se to vlastně všech epoch. Práci s textem také není potřeba vykazovat do hodin českého jazyka, protože textem je i politická diskuze, hejt na sociální síti, nebo výstup chatu GPT. Vždy potřebujete nejdřív pochopit obsah a záměr, teprve potom vás zajímají další okolnosti jako jsou formální jazykové prostředky, nebo zda je text pravopisně správně. Do humanities počítáme i výuku finanční gramotnosti a vedení studentů k podnikavosti. Zaměřujeme se na rozvoj estetického vnímání studentů, např. formou výtvarné tvorby. Při škole funguje divadelní klub, jehož členové z řad studentů chodí pravidelně na představení pražských scén.

V předmětu Science se podobným způsobem snažíme integrovat přírodovědné oblasti. Pro hlubší porozumění fyzikálním a chemickým tématům je většinou potřeba kvalitní matematický základ, proto je propojování přírodních věd náročnější a obnáší pečlivé plánování souslednosti témat, přesto se o to snažíme a snažíme se též rozvíjet u studentů zápal pro vědecké bádání a snahu o kritické zhodnocení zdrojů.

Ve všech oblastech nás zajímá zapojení umělé inteligence a možnosti jejího využití, pečlivě přitom rozlišujeme, k čemu se hodí a k čemu naopak ne, strojovému učení - po technické stránce se věnujeme v hodinách informatiky už v prváku a v dalších ročnících na to navazujeme hlubším detailem.

Angličtinu používáme nejen v hodinách angličtiny, ale všude tam, kde se to hodí. V našem týmu jsou rodilí mluvčí, kteří se snaží do svých hodin vnášet reálie zemí, jejichž jazykem mluví.

Máme také předmět "Vuelta" zaměřený na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí. Název jsme si půjčili ze španělštiny a vznikl ve smyslu "vracíme se k tomu, co proběhlo, děláme retrospektivu". Cílem tohoto předmětu je naučit studenty posoudit výsledky své práce, zhodnotit vynaložené úsilí a osobní pokrok. Tento předmět je hodnocen pouze slovně.

Výuka IT

Zabýváme se IT oblastmi napříč a propojujeme algoritmické myšlení s matematikou. IT témata nám přesahují i do ostatních předmětů. Snažíme se, aby naši studenti získali vhled do technologií a měli představu o jejich dalším vývoji a využití v povoláních, které se rozhodnou dělat a zároveň, aby znali mechanismy, jakými technologie ovlivňují duševní a fyzické zdraví člověka. Od třetího ročníku si studenti volí úroveň technické hloubky IT předmětů.

Base úroveň: nadstandardní uživatelské dovednosti, základy programování a zpracování dat, git, základy linuxu, základy tvorby webu, bezpečnostní témata a digitální stopa, principy a využití AI, dezinformace a sociální sítě, firemní kultura a role ve firmě, agilní přístupy, UX, komerční řešení versus opensource.

Advanced úroveň: vývoj vlastního softwarového projektu pod odborným vedením, možnost vybrat si tyto další oblasti: kybernetická bezpečnost, programování - backend, programování - frontend, algoritmizace, IoT, neuronové sítě.