Přijímací řízení

pro obor vzdělávání čtyřleté gymnázium 79-41-K/41

Informace k příjímacímu řízení 2023

Termíny jednotné přijímací zkoušky budou zveřejněny po zveřejnění MŠMT, na základě těchto termínů stanovíme i termíny školní zkoušky.

Přijímáme 40 žáků, kteří budou rozděleni do dvou tříd.

Cermat testům dáme váhu 60% (nutné minimum), naší školní zkoušce váhu 40%.

1. kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno nejpozději 31. 1. 2023 a včetně kritérií bude zveřejněno zde na webu.

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba zaslat nebo doručit přímo do školy nejpozději do 1. 3. 2023. 

Jak u nás probíhá školní příjímací zkouška

Uchazeči budou pozváni do školy na 8:30. Budou pracovat ve skupinách a individuálně, součástí bude vyplnění dotazníku na našich školních laptopech a osobní pohovor s učiteli a ředitelkou školy. Cílem je navodit atmosféru běžného dne a přirozenou neformální cestou posoudit schopnosti a dovednosti uchazečů. 

V předchozích letech jsme posuzovali následující kritéria, která se osvědčila, proto je zohledníme i letos. 

  • celkové vystupování 
  • motivovanost ke studiu
  • samostatnost
  • komunikativnost
  • kreativitu a schopnost poradit si s neznámou věcí
  • úroveň vyjadřování v psaném i mluveném projevu
  • úroveň mluvené angličtiny
  • osobní zájmy
  • celkový přístup k životu - aktivní/pasivní

Doporučujeme všem uchazečům přijít se podívat do výuky. Rodiče zveme na Dny otevřených dveří.