Přijímací řízení

pro obor vzdělávání čtyřleté gymnázium 79-41-K/41

Výsledky přijímacího řízení

Řízení je ukončeno. Přijímáme 44 prváků! (o 4 více), protože se nám podařilo prosadit náš návrh o mimořádném navýšení žáků. 

Informace k příjímacímu řízení 2023

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1. řádný termín: 13. dubna 2023, 2. řádný termín: 14. dubna 2023

1. náhradní termín: 10. května 2023, 2. náhradní termín: 11. května 2023

Detailní informace k jednotné přijímací zkoušce - Cermat testům


Termíny školní přijímací zkoušky:

1. řádný termín: 20. dubna 2023, 2. řádný termín: 21. dubna 2023

Náhradní termín lze domluvit individuálně.


Přijímáme 40 žáků, kteří budou rozděleni do dvou tříd.

Cermat testům dáme váhu 60% (nutné minimum), naší školní zkoušce váhu 40%.

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba zaslat nebo doručit přímo do školy nejpozději do 1. 3. 2023. Potvrzení od lékaře nepotřebujeme. Obor vzdělávání je: 79-41-K/41.

Jak u nás probíhá školní příjímací zkouška

Uchazeči jsou pozváni do školy na 8:30. Pracují ve skupinách a individuálně, součástí je vyplnění dotazníku na našich školních laptopech a osobní pohovor s učiteli a ředitelkou školy. Cílem je navodit atmosféru běžného dne a přirozenou neformální cestou posoudit schopnosti a dovednosti uchazečů.  

V předchozích letech jsme posuzovali následující kritéria, která se osvědčila, proto je zohledníme i letos. 

  • celkové vystupování 
  • motivovanost ke studiu
  • samostatnost
  • komunikativnost
  • kreativitu a schopnost poradit si s neznámou věcí
  • úroveň vyjadřování v psaném i mluveném projevu
  • úroveň mluvené angličtiny
  • osobní zájmy
  • celkový přístup k životu - aktivní/pasivní

Doporučujeme všem uchazečům přijít se podívat do výuky. Rodiče zveme na Dny otevřených dveří.