Přijímací řízení

pro obor vzdělávání čtyřleté gymnázium 79-41-K/41

Chcete se s námi připravit na přijímačky? Zaregistrujte se na naše kurzy.

Informace k příjímacímu řízení 2024

Vyhlášení přijímacího řízení

Termíny jednotné příjímací zkoušky:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Termíny školní přijímací zkoušky:

  • 1. termín: středa 10. dubna 2024
  • 2. termín: čtvrtek 11. dubna 2024

Přijímáme 40 žáků, kteří budou rozděleni do dvou tříd. Cermat testům dáváme váhu 60%, školní zkoušce dáváme váhu 40%.

Pro další informace, včetně detailu ohledně podání přihlášky, sledujte stránky Cermatu

Potvrzení od lékaře nepotřebujeme. Obor vzdělávání je: 79-41-K/41.

Jak u nás probíhá školní příjímací zkouška

Uchazeči jsou pozváni do školy na stejný čas. Pracují ve skupinách a individuálně. Cílem je navodit atmosféru běžného dne a přirozenou neformální cestou posoudit schopnosti a dovednosti uchazečů.  

V předchozích letech jsme posuzovali následující kritéria, která se osvědčila, proto je zohledníme i letos. 

  • logické myšlení
  • základní uživatelské dovednosti a schopnost hledat na internetu
  • samostatnost a schopnost poradit si s neznámou věcí
  • úroveň vyjadřování v psaném i mluveném projevu, v češtině i v angličtině
  • motivovanost ke studiu
  • osobní zájmy a celkové vystupování

Doporučujeme všem uchazečům přijít se podívat do výuky. Rodiče zveme na Dny otevřených dveří.