Jsme IT odborníci a pedagogové

"Nebojte se programování, naučíme vás to..."

Máme dvacetiletou zkušenost v oblasti vývoje informačních systémů, IT managementu a řízení lidí. Máme pedagogické vzdělání a přímou pedagogickou zkušenost na státních a soukromých školách. Hledáme odvážné a kreativní kolegy, kteří by chtěli pracovat v našem týmu. 

Mgr. Markéta Fibigerová

Ředitelka a zřizovatelka školy, učitelka informatiky a humanitních předmětů, tandemová učitelka tělocviku

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství pro 2. a 3. stupeň: Český jazyk a Dějepis. Během studia v humanitním oboru se začala věnovat programování a technické analýze, stála u založení firmy 1. PF, s.r.o. zaměřené na vývoj sofware a dodávku IT řešení a služeb, která již více než dvacet let působí na trhu. Cestovala po zemích jako jako je Venezuela, Mexiko, Peru, Tanzánie, Indie, Čína nebo Írán.

Ve volném čase se věnuje horolezectví, vysokohorské turistice, lyžování a skialpinismu, o horách též píše. Je instruktorkou lyžování, skialpinismu, lezení a vodní turistiky, což využívá i při školních akcích.

Má dvě děti ve věku 11 a 14 let. O škole píše blog Názory aktualne.cz/blogy/marketa-fibigerova, stříhá videa ze školního dění a zve do výuky hosty.

marketa.fibigerova@itgymnazium.cz  


Mgr. Markéta Tuhá

Zástupkyně ředitelky, učitelka humanitních předmětů, výchovný poradce, zajišťuje provoz školy

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro 1. stupeň. Působila 8 let jako učitelka na základní škole. Poté vyměnila aktivní učitelství za práci metodika a školitele, podílela se na vývoji inovativních projektů do škol. Také založila vlastní podnikání ve zcela odlišném oboru projekce a výroby technologických rozvaděčů, automatizace průmyslových strojů a zavádění technologie IoT https://www.gusto-energy.cz/.

Impulsem pro návrat do pedagogické profese byla spolupráce se sítí soukromých základních škol https://www.zsheureka.cz/, kde několik let pracovala jako ředitelka základní školy. Stála u zrodu a podílí se na řízení 1. IT Gymnázia, zajišťuje zejména administrativní záležitosti a hladký provoz školy.

 Od roku 2014 spolupracuje s organizací AFS https://www.afs.cz/ , jako hostitelská rodina uvítali na 3 -10 měsíců studenty a studentky z Chile, Turecka, Bosny a Hercegoviny, Itálie a Maďarska. Má dvě děti ve věku 18 a 21 let.

marketa.tuha@itgymnazium.cz 


Mgr. Radka Čapková

Učitelka humanitních předmětů a cizích jazyků

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství pro 2. a 3. stupeň: Český jazyk a Dějepis, má státní zkoušky z anglického a španělského jazyka.

Pracovní vítr ji od učitelství zavál do policejního světa. Nejprve pracovala u Interpolu a poté u kriminální policie, kde se věnovala problematice mezinárodního pátrání po pohřešovaných dětech a cílenému pátrání po hledaných osobách. 

Nyní se rozhodla připojit k týmu podobně smýšlejících, kreativních a aktivních lidí a vybudovat s nimi novou školu.  "Škola by měla být pro žáky především průvodcem v současné záplavě strohých dat a faktů, stále se měnících pravidel a výjimek, a učit vše v celistvosti a kauzalitě, potřebně a využitelně pro dnešní svět a skutečný život."

Má dvě děti ve věku 11 a 14 let. Ve volném čase ráda sportuje, cestuje, nebo třeba v barech dělá stojky a doma peče dorty.

radka.capkova@itgymnazium.cz 


Mgr. Petr Matyáš

Učitel informatiky, matematiky a přírodovědných předmětů 

Vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně, obor Informatika. Po studiích působil na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Bezprostředně po vzniku Fakulty informačních technologií ČVUT zakotvil jako odborný asistent zde. Cenné zkušenosti získal při tvorbě náplně a studijních materiálů předmětů, které v počátcích fakulty vyučoval. Kromě toho tři roky působil jako manažer softwarového projektu. Protože vzdělávání a práci s dětmi a mládeží propadl, působí v posledních letech i jako středoškolský pedagog.

Jeho největším koníčkem je rodina a spolek Opři se, který s dalšími dobrovolníky založil. Jeho cílem je pomáhat dětem z dětských domovů v integraci do společnosti, pořádá pro ně především pohybově zaměřené aktivity, nabízí jim doučování a snaží se jim být oporou po odchodu z domovů. Petr se rád věnuje cyklistice, turistice, lyžování, má rád dobrou muziku a divadlo. Má dvě děti ve věku 7 a 11 let. 

petr.matyas@itgymnazium.cz 


Bc. Ladislav Kožej

Učitel informatiky, tandemový učitel

Vystudoval aplikovanou informatiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Již během studia se začal živit jako programátor a k tomu se rozhodl učit na střední škole.  S programováním původně začal, protože chtěl vytvářet hry, cesta ho však zavedla k vývoji webových aplikací a informačních systémů pro různé firmy. 

Baví ho předávat své zkušenosti ostatním a pomáhat žákům orientovat se v IT oblasti. Rád si chodí si zaběhat a sem tam udělá přítah. Zbožňuje sci-fi a hraní her, ať už deskových, nebo těch počítačových. 

ladislav.kozej@itgymnazium.cz 


Gheslaine Birkenberger

Rodilá mluvčí z USA, učitelka angličtiny a hudby

Absolventka státní univerzity v centrálním Connecticutu, kde získala titul v oboru historie a certifikaci v elementárním vzdělávání.

Gheslaine, původem ze Spojených států, byla v dětství velmi ovlivněna hudbou a vedena řadu let pro dráhu profesionální operní pěvkyně. Nakonec se rozhodla vystudovat vzdělávání a přitom se věnovala sborové činnosti a působila v pěvěckých uskupeních. Po skončení školy pracovala jako učitelka, poté se rozhodla odcestovat do Prahy, která ji nadchla.

Ve svém volném čase ráda prozkoumává historické zákoutí Prahy, sleduje hororové filmy a zpívá.

https://ghesbirkenberger.wixsite.com/itgymnaziumenglish 

ghes.birkenberger@itgymnazium.cz  


Bc. Monika Píchová, Dis

Učitelka tělocviku a výtvarné výchovy v rámci humanitních předmětů

Vystudovala Vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestra, obor Sportovní a volnočasový pedagog a též Vyšší odbornou školu pedagogickou, obor Předškolní pedagog a instruktor výtvarné tvorby pro děti a mládež. Při studiích zamířila do mateřské školy jakožto paní učitelka. Svou pedagogickou činnost si rozšířila o zahraniční pobyt pro pedagogy v UK zaměřený na CLIL - pedagogický přístup, z AJ má státní zkoušku. Dále začala působit jako trenérka atletiky přípravek a mladších žáku v AC Líbeznice, kde stále působí. V dalších volnočasových aktivitách se věnuje výtvarné tvorbě dětí, mládeže i dospělých. Práci s dětmi a mládeží bere jako jedinečnou cestu vzájemného růstu, motivace a inspirace.

Monika ve volném čase ráda maluje obrazy, vyráží do přírody a hor, poslouchá hudbu. Baví ji cyklistika, běhání, horolezení, čas s přáteli a dobré filmy. Má dvě děti ve věku 16 a 12 let.

monika.pichova@itgymnazium.cz  

Mgr. Jitka Matyášová

Učitelka humanitních předmětů

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství pro 2. a 3. stupeň: Český jazyk a Dějepis. Během studia na vysoké škole si udělala kurz Starožitnictví, pracovala jako průvodkyně na středověkém hradě, dále také pro restaurátorskou firmu nebo dělala korektury textů. Když pak přišla nabídka zkusit práci v archivu, neodolala. Spolu s kolegy archiváři se kromě zpřístupňování archiválií z fondů Archivu bezpečnostních složek snažila ukázat žákům a studentům všech stupňů škol, že archiv nemusí být jen řada regálů se starými papíry v krabicích, ale živá historie přiblížená prostřednictvím edukačních programů a exkurzí, spolupracovala též s kolegy z IT oddělení na projektech a programech, které badatelům usnadňují studium zdigitalizovaných archiválií. 

Ve volném čase stále něco čte a ráda chodí pozorovat kulturní život města, architekturu, galerie, kluby a kavárny, zároveň ale ráda tráví čas i v klidu v přírodě. Se sportovními kolegy učiteli ji spojuje láska k horám a lyžování. Nejnáročnějšími učitelkami jsou jí její dvě dcery (16 a 11 let).

Je přesvědčená o tom, že není nutné si pamatovat každou blbost, ale umět ji vždy najít, dát jí patřičnou váhu a zasadit do společenského kontextu. Neplést si fakta s názory, neustále hledat, zvažovat, zkoumat a interpretovat.

jitka.matyasova@itgymnazium.cz 


Ing. Daniel Kopecký

Učitel přírodovědných předmětů a informatiky

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou obor Technologie organických látek a chemické speciality pod vedením prof. Paška. Daniel je spoluautorem dvou technologií, a to technologie na výrobu kyseliny mravenčí a výrobu aditiva do nafty.

Po škole pracoval jako chemický projektant ve firmě Casaleproject a.s., kde se věnoval projekci výroby kyseliny dusičné, následně ve společnosti Zentiva a. s., kde stojí za vyřešením složitého projektu na výrobu léku na onkologická onemocnění.

Během studia a rané fáze kariéry se naučil programovat. Setkal s několika programovacími jazyky (Maple, Matlab, Visual Basic, C, Javascript a Python). Právě Python Daniela natolik uchvátil, že se odklonil od kariéry chemického inženýra a dva roky se živil jako vývojář webové aplikace Národní repozitář v konsorciu státních institucí Národní technické knihovny, Vysoké školy chemicko‑technologické a sdružení Cesnet.

Daniela baví poznávat svět a zkoumat jak věci okolo něho fungují. Nabídku učit přijal, protože věří, že cesta k lepší společnosti vede přes smysluplné vzdělání.

Ve volném čase rád sportuje, baví se s přáteli, hraje deskové hry nebo čte populárně naučnou literaturu.

daniel.kopecky@itgymnazium.cz 


Ing. Milada Klubalová, Ph.D

Spolutvůrce humanitního kurikula, přednášející témat z oblastí finančnictví a finanční gramotnosti

Vystudovala obor Finance a celou dosavadní dvacetiletou pracovní kariéru strávila v bankovnictví. V současné době působí na pozici Chief Operating Officer v české pobočce korporátní banky HSBC v Praze, v minulosti vedla mj. Risk management v české poboččce Credit Agricole. Součástí její práce je příprava krizových scénářů a vždy chce mít na vše záložní plán (nebo nejlépe několik).

Aktivně se věnuje mentoringu, osobnímu rozvoji a klade důraz na duševní zdraví a work-life balance. S manželem a dětmi (12 a 9 let) tráví volný čas aktivně na horách a na vodě, obvykle ve společnosti skvělých přátel

milada.klubalova@itgymnazium.cz 


Ing. Jan Stuchlík

Učitel informatiky, supervizor informatického kurikula

Studoval na Fakultě elektrotechnické ČVUT obor systémové programování s přesahem do počítačové grafiky.

Dlouhou dobu působil jako programátor, team leader a softwarový architekt ve firmě Aquasoft, kde tvořil velké informační systémy především pro státní správu.

S počítači pracuje již od dětství a prošel si vývojem od 8bitových až po ty dnešní 64bitové, od nahrávání programů z kazetového magnetofonu až po komunikaci s farmou výpočetních serverů v cloudu. V současné době pracuje na volné noze na několika projektech. Baví ho vesmír, 3D tisk, drobný hardware a samozřejmě programování. Má tři děti.

jan.stuchlik@itgymnazium.cz  


Adéla Tuhá

Studentka Fakulty elektrotechnické ČVUT, obor Kybernetika a robotika

Na 1. IT Gymnáziu se účastní přípravy technického a přírodovědného kurikula a je součástí týmu jako tandemová učitelka. Každé léto jezdí coby programová vedoucí na dětské tábory zaměřené na výuku angličtiny. Sama je držitelkou certifikátu CAE z angličtiny na úrovni C2.  

Volný čas ráda tráví s přáteli, je též nadšeným samoukem hry na ukulele. 

adela.tuha@itgymnazium.cz  


Tomáš Jedlička

Student Fakulty chemické technologie na VŠChT, obor Chemie a chemické technologie

Na 1. IT Gymnáziu se účastní přípravy přírodovědného kurikula a je součástí týmu jako tandemový učitel. Má certifikát DSD II z němčiny na úrovni C1.

Tomáš je nadšencem motorsportu a techniky, spolupracuje s týmem eForce na fakultě elektrotechnické ČVUT, který vyvíjí elektrické formule v rámci soutěže Formula Student. Volný čas rád tráví poslechem hudby a ztrácením se v myšlenkách při úváhách "nad nesmrtelností chrousta". Dále se rád setkává s přáteli a podniká s nimi rozličné výlety do přírody. Příležitostně se věnuje sportovním aktivitám, především hokeji a tenisu.

tomas.jedlicka@itgymnazium.cz  


Mgr. Ivana Marešová

Asistent pedagoga, učitelka tělocviku

Vystudovala Vyšší odbornou školu se zaměřením na Fyzioterapii a mnoho let pracovala jako fyzioterapeut v Jedličkově ústavu a školách s tělesně a zdravotně postiženými dětmi. V době působení v tomto ústavu se začala více zajímat o sport handikepovaných a vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu v oboru Pracovní a tělesná výchova zdravotně postižených, stála při vzniku Sportovního klubu JÚŠ. Po návratu z rodičovské dovolené se uplatnila jako učitel TV a pracovních činností na základní škole, taktéž jako asistent pedagoga. Svou pedagogickou činnost si rozšířila i studiem střední školy Předškolní a mimoškolní pedagogika a pracovala jako učitelka v mateřské škole, je certifikovaným učitelem plavání, kterému se věnuje dodnes. Působila taktéž jako cvičitelka gymnastiky mladšího školního věku. Ve volnočasových aktivitách se věnuje především dětem, ať svým tak v zájmových organizacích se snaží o efektivní využití volnému času dětí. Práci s dětmi a mládeží cítí jako smysl své seberealizace, zdroj inspirace a budoucnosti.

Ivana ve volném čase ráda ráda jezdí na kole, plave, věnuje se turistice a mototuristice, aktivnímu trávení času, ráda se dále vzdělává. Má dvojčata ve věku 12 let.

ivana.maresova@itgymnazium.cz 


Ing. Bohdana Holá

Demograf, statistik a datový analytik, "mistr přesahů a souvislostí", tvůrce praktického kurikula 

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obory Statisticko-pojistné inženýrství a Ekonomická demografie s vedlejší specializací na Analýzy sociálně ekonomických dat. Má CAE z angličtiny. 

Ve svém profesním životě opsala dramatický oblouk od státní správy (Český statistický úřad) ke komerční sféře (Marketingové průzkumy a CRM v bance) a nakonec zakotvila jako freelance datový analytik, finanční poradce a instruktor potápění. 

Učení a předávání informací se věnuje průběžně, ale není to její hlavní činnosti. Demografii považuje za hraniční obor rozvíjející pohled na svět v souvislostech. Díky zpracování velkých objemů dat má k dispozici nejen výbornou materii pro výzkum a vlastní profesní rozvoj (píše též odborné články), ale tato optika nazírání světa jí zcela vyhovuje i osobně.  Ve volném čase se věnuje potápění a fotografování.

bohdana.hola@itgymnazium.cz  


Líbí se ti naše vize a chtěl/a by ses připojit k nám to týmu?