Entrance exam

A four-year grammar school

Do you want to prepare for entrance exams? Register for our courses.  

Informace k příjímacímu řízení 2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky budou upřesněny po zveřejnění MŠMT.

Detailní informace k jednotné přijímací zkoušce - Cermat testům

Termíny školní přijímací zkoušky budou stanoveny dle termínů Cermat testů (v jiný den).

Přijímáme 40 žáků, kteří budou rozděleni do dvou tříd. Cermat testům dáváme váhu 60%, školní zkoušce dáváme váhu 40%.

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba zaslat nebo doručit přímo do školy nejpozději do 1. 3. 2024. Potvrzení od lékaře nepotřebujeme. Obor vzdělávání je: 79-41-K/41.

Jak u nás probíhá školní příjímací zkouška

Uchazeči jsou pozváni do školy na 8:30. Pracují ve skupinách a individuálně, součástí je vyplnění dotazníku na našich školních laptopech a osobní pohovor s učiteli a ředitelkou školy. Cílem je navodit atmosféru běžného dne a přirozenou neformální cestou posoudit schopnosti a dovednosti uchazečů.

V předchozích letech jsme posuzovali následující kritéria, která se osvědčila, proto je zohledníme i letos.

  • celkové vystupování
  • motivovanost ke studiu
  • samostatnost
  • kreativitu a schopnost poradit si s neznámou věcí
  • úroveň vyjadřování v psaném i mluveném projevu
  • úroveň mluvené angličtiny
  • osobní zájmy
  • celkový přístup k životu - aktivní/pasivní

Doporučujeme všem uchazečům přijít se podívat do výuky. Rodiče zveme na Dny otevřených dveří.