Výuka
Programovat neznamená koukat do obrazovky...

Naším ultimátním cílem není dovést studenty k maturitě a připravit je co nejlépe na studium na vysoké škole, naším cílem je přivést studenty na práh dospělosti s vědomím, že věří sami v sebe a ve své schopnosti, k tomu jim předat konkrétní znalosti a dovednosti vysoce poptávané na pracovním trhu.

Jak si představujeme moderní vzdělávání?

  • Učitelé jsou tým
  • Individuální přístup
  • Propojené vzdělávací oblasti
  • Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL)
  • Důraz na současnost
  • Propojení s venkovním světem
  • Využití technologií
  • Sport a zdravý pohyb
  • Nejsme dokonalí, jsme autentičtí

Individuální přístup

Individuální přistup u nás začíná již přijímacím řízením, každého uchazeče chceme poznat osobně. Chceme vědět z jakých podmínek vychází, co ho ovlivňuje, jaké má představy a proč si vybral naši školu. V úvodní fázi se scházíme i s rodiči. Výuka je pak stavěná tak, abychom pracovali týmově, ale mohli zohlednit individuální potřeby jednotlivce; i z toho důvodu máme malé třídy, po maximálně dvaceti studentech.

Pokud je někdo nemocný, jsme připraveni ho připojit videokonferencí do třídy, učivo stavíme rovnou tak, aby mohlo být použito v onlinu.

Máme studenty, kteří se věnují závodně nějakému sportu, s nimi se též domlouváme osobně a i zde přichází možnost výuky online formou.

Propojené vzdělávací oblasti

  • Infor/matika, Humanities, Science, Anglický jazyk, Španělský jazyk, Sport a zdraví

Toto jsou naše předměty. Propojujeme vzdělávací oblasti, abychom učili v souvislostech. Dobře se to popisuje na příkladu epoch, například Baroko - není příliš efektivní probírat jej odděleně v dějepise, pak v literatuře, dále v naukách - výtvarné a hudební, filozofii a nakonec též v přírodních vědách. Je to nejen kognitivně neefektivní, je to i zdlouhavé.

Rovněž práci s textem není podle nás třeba "vykazovat" do hodin českého jazyka. S textem potřebuje dnešní člověk pracovat neustále, protože textem může být třeba i televizní diskuze nebo hejt na sociální síti. Vždy potřebujete nejdřív pochopit obsah a záměr mluvčího, teprve potom vás zajímají komunikační strategie včetně formální volby jazykových prostředků a například to, zda je text pravopisně správně. 

Myslíme si, že rozebírat autory z devatenáctého století může být sice úžasně zajímavé a dokonce to má přesahy do dnešní doby, ale není to úplně užitečné pro potřeby současného člověka, o čemž jsme natočili následující video.

Učitelský sbor je tým

Připravit výuku, která integruje vzdělávací oblasti klade daleko větší nároky na učitele i na přípravu. Klíčová je přitom spolupráce celého pedagogického týmu a například možnost pořádat v hodinách tandemovou výuku. Pokud učitelé navzájem vědí, co se daný den a týden probírá, celá škola funguje jako celek, informace se zbytečně neduplikují ani nerozmělňují. Jednotliví učitelé mohou navázat na svoje hodiny a mohou se i poradit stran studentů, sdělit si své aktuální nálezy, radosti, obavy, inspirovat se navzájem přístupem i zkušeností. Mohou též společně hodnotit.

Učíme v devadesátiminutových blocích, některé dny jsou víc přírodovědné a technické, jiné humanitní.  V hodinách jazyků, především angličtiny, chceme navazovat na to, co se probíralo daný den, abychom využili slovní zásobu určité oblasti na téma, které je čerstvé.

Orientace na současnost

V prvním ročníku budeme začínat dějinami 21. století. Naším celoročním tématem je ČLOVĚK. Člověk dnes a tady - v Praze, v České republice, v Evropě, ve světě. K tomu budeme probírat biologii člověka a v humanities se zaměříme na současnou literaturu - českou i světovou, divadlo, film, umění. V science pak na všudypřítomný technický a technologický rozmach.

Starší historie a dějiny přechozích století jsou jistě též důležité, dostaneme se k nim v dalších ročnících. 

Technologií se nebojíme, mobily nezakazujeme

"Vinit technologii ze zmatení světa nedává smysl. Technologie je neutrální. Její důsledky vyplývají z toho, jak ji používáme. Je to jako s ohněm. Museli jsme se párkrát spálit, ale nakonec jsme se naučili, že si na něm můžeme ohřát jídlo, aniž bychom přitom vypálili celou vesnici.", říká Petr Mára v rozhovoru pro byznys-energie.cz a my se s ním plně ztotožňujeme. Je to jen na nás a je dobré začít ve škole. Proto nás při přípravě výuky krom jiného zajímá: 

1) jak to udělat praktické, 2) jak to udělat zábavné 3) jak do tématu zapojit moderní technologie.

Učivo stavíme rovnou tak, aby mohlo být využíváno v onlinu a aby studenti mohli pokračovat v rozdělané práci doma. 

Nejsme dokonalí, jsme autentičtí

Učitel by měl být hlavně uvěřitelný. S velkým srdcem hovoří o pedagogické práci profesor Hejný v rozhovoru DVTV.

V zdravém těle zdravý duch

Na naší škole je dvojnásobná dotace hodin tělocviku. Důvodů pro to máme několik, viz též naše sekce Úvod. Jsme přesvědčeni, že získat pozitivní vztah ke zdravému a ideálně i pravidelnému pohybu je velký benefit do života a chceme se na to ve škole zaměřit. K tělocviku přistupujeme individuálně a zajímáme se i o přidružené disciplíny jako je sportovní fyzioterapie. Jakožto sportovně založený pedagogický tým máme vlastní sportovní aktivity a zcela přirozený zájem na tom, aby si každý našel pohyb, který mu vyhovuje. Krom pravidelných lyžařských zájezdů budeme pořádat vodácké výjezdy, výlety se stanováním a pěší turistikou. Pokud bude zájem, můžeme nabídnout i několik adrenalinovějších disciplín.

Učební plán

A na závěr trochu čísel. Náš učební plán vychází z Rámcového vzdělávací programu pro gymnázia (RVPG), jinak to ani nejde. Disponibilní hodiny využíváme k navýšení počtu hodin informatiky, angličtiny a tělesné výchovy. Máme vlastní předměty: Infor/matika, Humanities, Science plně integrující vzdělávací oblasti popsané v RVPG, požadované výstupní kompetence v mnohém převyšujume. Naše vyučovací hodina trvá 90 minut.

A nakonec, jak je to s tím programováním... :-)