Školné

Školné pro školní rok 2023/24 činí 110.000 Kč ročně

Pro sourozence poskytujeme slevu 20%. Školné je placeno půlročně, ale je možné domluvit se na individuálním splátkovém kalendáři. Vždy jsme přístupni diskuzi o možnostech rodiny. Finanční poměry by neměly být překážkou k rozhodnutí nestudovat na naší škole. Smlouvu uzavíráme na celé čtyři roky studia.