Školné

Školné činí 10.000 Kč měsíčně, tedy 100.000 Kč ročně

Pro sourozence poskytujeme slevu. Školné je placeno půlročně, ale je možné domluvit se na individuálním splátkovém kalendáři. Vždy jsme přístupni diskuzi o možnostech rodiny, finanční poměry by neměly být překážkou k rozhodnutí nestudovat na naší škole. Smlouvu uzavíráme na celé čtyři roky studia.