Smlouva o studiu, školné

Prosíme, prostudujte si návrh Smlouvy o studiu.

Školné pro školní rok 2023/24 činí 110 000 Kč ročně. Školné pro školní rok 2024/25 činí 130 000 Kč ročně. 

Ceny jsou stanovené pro žáky, kteří započali studium v daném školním roce. Pro sourozence poskytujeme slevu 20%. Školné je placeno půlročně, ale je možné domluvit se na individuálním splátkovém kalendáři. Vždy jsme přístupni diskuzi o možnostech rodiny. Finanční poměry by neměly být překážkou k rozhodnutí nestudovat na naší škole. Smlouvu uzavíráme na celé čtyři roky studia.