Pro naše studenty

Komunikujeme přes Discord

Školní materiály sdílíme přes G Workspace

Zdrojový kód máme na GitLabu

Škola začíná v 8:30 a končí nejpozději ve 14:50. Ve středu jsou v rámci SAZ různé aktivity - lezecká stěna/bazén/posilovna - rozděleno dle skupin.

Každý týden mohou být v rozvrhu drobné změny (hosté ve výuce, projekty...) - aktuální rozvrh je vždy na google drivu s číslem týdne.

Legenda k předmětům: 

HUM - Humanities - propojené humanitní předměty (český jazyk, literatura, dějepis, základy společenských věd, finanční a mediální gramotnost...)

SCI - Science - propojené přírodovědné předměty (biologie, fyzika, chemie, geografie...)

IFM - Infor/matika - propojené IT včetně programování s matematikou

SAZ - Sport a zdraví - tělocvik a výchova ke zdraví

AJ - Angličtina

ŠJ - Španělština

VUE - Vuelta - předmět zaměřený na zpětnou vazbu, ne úplně Vuelta jako závod, spíš ve významu děláme okruh, vracíme se zpět, k tomu třídnická hodina


Omluvenky

#omluvenky (discord) - rychlé info pro nás, dej prosím též vědět, jestli chceš připojit videokonferencí do třídy

Pozor, budeme odstavovat schránku omluvenky@itgymnazium.cz, kam doposud posílali vaši rodiče (zákonní zástupci) plnohodnotnou omluvu absence. Chceme ušetřit rodičům i sobě práci. Od září budou rodičům chodit automatické notifikace s vaší absencí s předvyplněným zadáním pouze k potvrzení.

Propustka z vyučování

Pokud chcete mít možnost odejít během přestávek ze školního areálu, nebo chcete zůstávat po vyučování ve škole, řekněte rodičům, ať vám podepíší na celý rok propustku, kterou za vás přebírají v těchto případech zodpovědnost. 

Spaní ve škole

Pořádáme nepravidelné spaní ve škole na základě návrhů studentů.

Prázdniny, ředitelská volna, lyžařský a vodácký kurz

ŘEDITELSKÉ VOLNO: 27.09. 2021 (po)

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 27.10. , 29.10. 2021 (st, pá, čt je státní svátek)

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23.12. 2021 (čt) - 02.01. 2022 (ne)

LYŽAŘSKÝ KURZ: 03.01. - 08.01. 2022

POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 04.02. 2022 (pá)

JARNÍ PRÁZDNINY: 14.03. - 20.03. 2022

ŘEDITELSKÉ VOLNO: 12.04. - 13.04. 2022 (út, st) - přijímací zkoušky 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 14.04. 2022 (čt)

VODÁCKÝ KURZ: 28.06. (út) - 30.06. 2022 (čt)