Pro naše studenty

Komunikujeme přes Discord

Školní materiály sdílíme přes G Workspace

Zdrojový kód máme na GitLabu a GitHubu

Škola začíná v 8:30 a končí nejpozději ve 14:50 pro prváky a pro druháky. Třeťáci a čtvrťáci mají semináře a advanced povinně volitelné předměty. Každý týden mohou být v rozvrhu drobné změny (hosté ve výuce, projekty...) - aktuální rozvrh, zvlášť pokud jsou změny, je vždy na je vždy na discordu kanálu #rozvrh. 

Legenda k předmětům: 

HUM - Humanities - propojené humanitní předměty (český jazyk, literatura, dějepis, základy společenských věd, finanční a mediální gramotnost...)

SCI - Science - propojené přírodovědné předměty (biologie, fyzika, chemie, geografie...)

IFM - Infor/matika - propojené IT včetně programování a matematika

SAZ - Sport a zdraví - tělocvik a výchova ke zdraví

AJ - Angličtina

ŠJ - Španělština

VUE - Vuelta - předmět zaměřený na zpětnou vazbu a sebereflexi, Vuelta ve významu okruh (nikoliv závod), vracíme se zpět, k tomu, co se událo, dle potřeb též třídnická hodina

Omluvenky

#omluvenky (discord) - rychlé info pro nás, dej prosím též vědět, jestli chceš připojit videokonferencí do třídy

Pro zákonné zástupce:

K omlouvání absencí slouží předgenerovaný formulář v elektronické složce vašeho dítěte, každý týden vám přijde automatická notifikace.

K žádostem (dopředným) o uvolnění, prosím, použijte schránku omluvenky@itgymnazium.cz 

Propustka z vyučování - pro studenty

Pokud chcete mít možnost odejít během přestávek ze školního areálu, nebo chcete zůstávat po vyučování ve škole, řekněte rodičům, ať vám podepíší na celý rok propustku, kterou za vás přebírají v těchto případech zodpovědnost. 

Spaní ve škole

Pořádáme nepravidelné spaní ve škole na základě návrhů studentů.

Organizace školního roku 2023/2024

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU: 4. 9. 2023

ADAPTAČNÍ KURZ: 4. - 6. 9. 2023

ŠKOLNÍ AKCE: 12. 9. 2023 (Projekce v kině Pilotů)

ŘEDITELSKÉ VOLNO: 29. 9. 2023 

SPORTOVNÍ AKCE: 2. - 6. 10. 2023

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 26. 10. - 27. 10. 2023 (čt, pá)

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 (vyučování začne ve středu 3.1.)

LYŽAŘSKÝ KURZ V RAKOUSKU - 3. a 4. ročník: 2.- 7. 1. 2024

LYŽAŘSKÝ KURZ V RAKOUSKU - 1. a 2. ročník: 16. – 21. 1. 2024

VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ: 31. 1. 2024 (st)

POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 2. 2. 2024 (pá)

JARNÍ PRÁZDNINY: 12. 2. - 18. 2. 2024

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 28. 3. 2024 (čt)

KONÁNÍ MATURIT: 2. - 7. 5. 2024

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ: 28. 6. 2024 

HLAVNÍ PRÁZDNINY: 29. 6. - 1. 9. 2024