Pro naše studenty

Komunikujeme přes Discord

Školní materiály sdílíme přes G Workspace

Zdrojový kód máme na GitLabu a GitHubu

Škola začíná v 8:30 a končí nejpozději ve 14:50 pro prváky a pro druháky. Třeťáci mají semináře. Každý týden mohou být v rozvrhu drobné změny (hosté ve výuce, projekty...) - aktuální rozvrh, zvlášť pokud jsou změny, je vždy na google drivu s číslem týdne. 

Lezení s Markétou je pravidelně v pondělí od 16 v Junglu v Letňanech.

Legenda k předmětům: 

HUM - Humanities - propojené humanitní předměty (český jazyk, literatura, dějepis, základy společenských věd, finanční a mediální gramotnost...)

SCI - Science - propojené přírodovědné předměty (biologie, fyzika, chemie, geografie...)

IFM - Infor/matika - propojené IT včetně programování a matematika

SAZ - Sport a zdraví - tělocvik a výchova ke zdraví

AJ - Angličtina

ŠJ - Španělština

VUE - Vuelta - předmět zaměřený na zpětnou vazbu a sebereflexi, Vuelta ve významu okruh (nikoliv závod), vracíme se zpět, k tomu, co se událo, dle potřeb též třídnická hodina

Omluvenky

#omluvenky (discord) - rychlé info pro nás, dej prosím též vědět, jestli chceš připojit videokonferencí do třídy

Pro zákonné zástupce:

K omlouvání absencí slouží předgenerovaný formulář v elektronické složce vašeho dítěte, každý týden vám přijde automatická notifikace.

K žádostem (dopředným) o uvolnění, prosím, použijte schránku omluvenky@itgymnazium.cz 

Propustka z vyučování - pro studenty

Pokud chcete mít možnost odejít během přestávek ze školního areálu, nebo chcete zůstávat po vyučování ve škole, řekněte rodičům, ať vám podepíší na celý rok propustku, kterou za vás přebírají v těchto případech zodpovědnost. 

Spaní ve škole

Pořádáme nepravidelné spaní ve škole na základě návrhů studentů.

Organizace školního roku 2´022/2023

VODÁCKÝ KURZ: 27. - 29.6. 2023 

SPORTOVNÍ ZÁJEZD CHORVATSKO: 23. - 29.6.2023

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ: 30.6.2023

Organizace školního roku 2023/2024

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU: 4. 9. 2023

ADAPTAČNÍ KURZ: 4. - 6. 9. 2024

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 26. 10. - 27. 10. 2023 (čt, pá)

SPORTOVNÍ AKCE NYMBURK: 2. - 6. 10. 2023

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 (vyučování začne ve středu 3.1.)

VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ: 31. 1. 2024 (st)

POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 2. 2. 2024 (pá)

JARNÍ PRÁZDNINY: 12. 2. - 18. 2. 2024

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 28. 3. 2024 (čt)

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ: 28. 6. 2024 

HLAVNÍ PRÁZDNINY: 29. 6. - 1. 9. 2024