Rozvrh

Odkaz na rozvrh hodin

Škola začíná v 8:30 a končí nejpozději ve 14:50 pro prváky a pro druháky. Třeťáci a čtvrťáci mají semináře a advanced povinně volitelné předměty. Každý týden mohou být v rozvrhu drobné změny (hosté ve výuce, projekty...) - aktuální rozvrh, zvlášť pokud jsou změny, je vždy na je vždy na discordu kanálu #rozvrh.

Legenda k předmětům

HUM - Humanities - propojené humanitní předměty (český jazyk, literatura, dějepis, základy společenských věd, finanční a mediální gramotnost...)

SCI - Science - propojené přírodovědné předměty (biologie, fyzika, chemie, geografie...)

IFM - Infor/matika - propojené IT včetně programování a matematika

SAZ - Sport a zdraví - tělocvik a výchova ke zdraví

AJ - Angličtina

ŠJ - Španělština

VUE - Vuelta - předmět zaměřený na zpětnou vazbu a sebereflexi, Vuelta ve významu okruh (nikoliv závod), vracíme se zpět, k tomu, co se událo, dle potřeb též třídnická hodina

Omluvenky

#omluvenky (discord) - rychlé info pro nás, dej prosím též vědět, jestli chceš připojit videokonferencí do třídy

Pro zákonné zástupce:

K omlouvání absencí slouží předgenerovaný formulář v elektronické složce vašeho dítěte, každý týden vám přijde automatická notifikace.

K žádostem (dopředným) o uvolnění, prosím, použijte schránku omluvenky@itgymnazium.cz

Propustka z vyučování - pro studenty

Pokud chcete mít možnost odejít během přestávek ze školního areálu, nebo chcete zůstávat po vyučování ve škole, řekněte rodičům, ať vám podepíší na celý rok propustku, kterou za vás přebírají v těchto případech zodpovědnost.

Spaní ve škole

Pořádáme nepravidelné spaní ve škole na základě návrhů studentů.