Proč k nám
Proč si vybrat naši školu? Často kladené dotazy...

Pro studenty

U nás se vždycky budeš moct zeptat: K čemu je mi to dobré? Jak to využiju? Proč se to učím?

 • Budou tě učit lidé, co přicházejí z praxe.
 • Nikdo ti nebude říkat, co máš dělat, bude se po tobě chtít, abys myslel.
 • Pomůžeme ti najít tvůj osobitý styl a způsob práce, který ti vyhovuje.
 • Budeš používat angličtinu při práci a jinde.
 • Budeš se hýbat, budeme se tě snažit nadchnout pro nějaký sport.

Jako náš absolvent budeš moct: 

 1. Vybírat si okamžitě z mnoha pracovních příležitostí jako programátor, analytik a člověk orientující se v digitálních trendech.
 2. Studovat na univerzitě v Čechách i v zahraničí, budeš mít všeobecné vzdělání a plynulou angličtinu.
 3. Obojí zkombinovat - budeš finančně nezávislý a svobodný ve svých dalších volbách.

Pro rodiče

 • Tuto školu jsme se rozhodli vybudovat, protože jsme toho názoru, že tady chybí. Myslíme si, že většina škol gymnaziálního typu je stále zaměřená na učení se co největšího kvanta faktů a informací, které jsou již zastaralé a v praktickém životě nepoužitelné.
 • Přicházíme z vlastních oborů, z komerční sféry, z praxe, se zkušeností ze zahraničí, z nadnárodních korporací, ze státních orgánů, ale stále učitelé, kteří mají pedagogické vzdělání (ačkoliv upřímně, náš systém nám nikterak nepomohl, spíše nás znechutil, i to byl nakonec důvod, proč jsme se po škole vydali do jiných odvětví...). Máme bohaté zkušenosti s tím, jak rozjet vlastní firmu, jak řídit lidi tak, aby byli nejen výkonní, ale též spokojení. Máme vlastní rodiny a děti. Máme též koníčky a hlavně máme chuť dělat střední školu, která bude dávat smysl
 • Technologie jsou všude kolem nás a bude jich přibývat. Lidé mají dvě možnosti, buď se jich budou bát, či je ignorovat, nebo se pokusí technologiím rozumět a využívat je. Ti první, budou v zápětí ovládáni a budou potřebovat, aby jim někdo jiný řekl, co si mají myslet a co mají dělat. Myslíme si, že být aktivní, je ta lepší volba.
 • Na naší škole se bude platit školné ve výši 100 tisíc korun ročně. Uvedená částka se snad může zdát vysoká, ne však a) srovnáte-li ji s výší měsíčního příjmu programátora nebo analytika, kterým se Vaše dítě stane, b) přijmete-li myšlenku, že ho během jeho dalších vysokoškolských studií nebudete muset živit, protože se o sebe dokáže sám postarat.

Pro učitele a budoucí kolegy

 • Máte jedinečnou příležitost stát se součástí kolektivu, který připravuje gymnaziální kurikulum pro 21. století.
 • Stále nám chybí odborníci především na přírodovědnou oblast, pro předměty jako jsou biologie, chemie, fyzika, u nás však propojené do vyššího celku.
 • Vítáme kreativitu a lidi, co chtějí opravdu učit s nadšením a chtějí pracovat v týmu.
 • U nás můžete vyrůst, jako lidé, po stránce profesní i technické. 
 • Máme rádi humor a myslíme si, že učitel má být především osobnost, co inspiruje svým vlastním přístupem.
 • Myslíme si, že lidé ve školství mají být patřičně ohodnoceni.

Často kladené dotazy

Proč gymnázium a ne průmyslovka?

 • Protože si myslíme, že IT oblast potřebuje lidi, kteří mají všeobecné vzdělání.
 • Protože průmyslovky podléhají jinému RVP (rámcový vzdělávací program, státní norma), jsou zaměřené především na technické vzdělání a dávají typicky akcent na hard skills v oblasti hardwaru, my se chceme zaměřit na oblast softwaru a soft skills v oblasti komunikace, na informační gramotnost napříč obory, na využití technologií napříč oblastmi.
 • Protože na průmyslovky nechtějí holky.

Kolik je školné? 

 • Školné je 100 tisíc za rok. Připravujeme možnost stipendií a slevu například pro sourozence.

Jak se liší 1. IT Gymnázium od jiných gymnázií? 

 • Liší se celkovým pojetím vzdělávání - více v naší sekci Vzdělávání, případně Úvod.
 • Absolvent 1. IT Gymnázia bude mít přehled v technologické oblasti a bude disponovat programátorskými a analytickými dovednostmi.
 • Na rozdíl od absolventů jiných gymnázií bude kromě možnosti dále studovat schopen najít okamžitě uplatnění na pracovním trhu.

Jak připravujete pedagogický sbor, jak sháníte lidi?

 • Sháníme lidi na základě našich kontaktů, na základě doporučení. Máme to štěstí, že se nám sami ozývají zajímaví a kompetentní lidé. Jsme připraveni vytvořit jim jedinečné pracovní prostředí a dobře je ohodnotit.