Přijímací řízení
pro obor vzdělávání čtyřleté gymnázium

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Na základě zájmu a množících se dotazů informujeme, že bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. Termín bude upřesněn. Pokud máte zájem, můžete nás již teď kontaktovat.

Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 2. března 2020. Uchazečům doporučujeme poslat přihlášku poštou (doporučeně). V případě, že budete chtít předat přihlášku osobně, prosíme o předchozí telefonát (604 250 201), v budově rekonstruujeme.

K vyplnění přihlášky budete potřebovat tyto údaje:

 • Název školy: 1. IT Gymnázium, s.r.o.
 • Adresa: K Cihelně 129, 190 15 Praha-Satalice
 • Obor: 79-41-K/41 Gymnázium
 • Forma studia: denní
 • Pokud jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky by mělo být doporučení školského poradenského zařízení.

Přijímací řízení se bude skládat ze dvou částí, jednotné přijímací zkoušky, neboli Cermat testů, které jsou pro školy povinné, a dále z naší školní přijímací zkoušky.

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky:

 • 1. termín: 14. dubna 2020
 • 2. termín: 15. dubna 2020 

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky:

 • 1. termín: 13. května 2020
 • 2. termín: 14. května 2020

Termíny školní přijímací zkoušky

 • 12. - 28. dubna 2020; uchazeči budou individuálně pozváni.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky (60 bodů)
 • Výsledky hodnocení školního testu (10 bodů)
 • Výsledky hodnocení osobního pohovoru (30 bodů)

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle počtu získaných bodů.

Minimální počet bodů nutný k přijetí: 40

Počet přijímaných žáků: 40 

Jednotné přijímací zkoušce musí dát ředitel školy váhu minimálně 60 %, z toho důvodu nelze dát více bodů za výsledky školní zkoušky. 

Školní test a osobní pohovor bude zaměřen na poznání osobnosti dítěte, jeho motivovanosti a zjištění jeho dosavadní informatické úrovně (spíše pro náš přehled). Neočekáváme, že uchazeč o studium bude umět programovat. Bude nás zajímat též úroveň sociálních a komunikačních dovedností.
Hodnocení vysvědčení ze základní školy není součástí přijímacích kritérií. 

Milí uchazeči, nepodceňujte se, to, co je zásadní u jiných škol, nemusí být důležité pro nás a naopak. 


Krátká verze :-)