Přijímací řízení

pro obor vzdělávání čtyřleté gymnázium 79-41-K/41

Dle rozhodnutí MŠMT ze dne 30.11. 2020 "bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku"

Oznamujeme tedy, že ředitelka školy 1. IT Gymnázium Markéta Fibigerová rozhodla jednotnou přijímací zkoušku (neboli Cermat testy) NEUPLATNIT a přijímací zkoušku uspořádat jako čistě školní zkoušku.

 • 1. řádný termín - 14. dubna 2021
 • 2. řádný termín - 15. dubna 2021

Zkouška bude probíhat následujícím způsobem:

Uchazeči budou pozváni do školy na 8:30. Budou pracovat ve skupinách a individuálně, součástí bude vyplnění dotazníku na našich školních laptopech a osobní pohovor s učiteli a ředitelkou školy. Cílem je navodit atmosféru běžného dne a přirozenou neformální cestou posoudit schopnosti a dovednosti uchazečů.

V loňském roce jsme posuzovali následující kritéria, která se osvědčila, proto je zohledníme i letos:

 • celkové vystupování

 • motivovanost ke studiu

 • samostatnost

 • komunikativnost

 • základní uživatelské dovednosti

 • kreativita a schopnost poradit si s neznámou věcí

 • úroveň vyjadřování v psaném i mluveném projevu

 • úroveň mluvené angličtiny

 • osobní zájmy, studijní zájmy, celkový přístup k životu - aktivní/pasivní

Do prvního ročníku přijímáme 40 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. 

Doporučujeme všem uchazečům a jejich rodičům nás předem kontaktovat, chceme zájemce o naši školu individuálně poznat.

Na naší škole se platí školné 100 000 Kč za rok, detaily jsou k dispozici k pročtení v sekci Často kladené dotazy.

Pokud se hlásíte i na jinou školu, kam se dělají Cermat testy a nechcete přijít o dva pokusy psaní Cermat testu, můžete oba pokusy absolvovat na této druhé škole.


Množí se dotazy, co přesně budeme hodnotit a jak se dá na zkoušku připravit. 

Na zkoušku se připravte tak, že se dobře vyspěte a den pojměte jako návštěvu u nás, u které buďte především sami sebou. U nás nebudeme posuzovat znalosti, které jsou odrazem krátkodobého učení, písemný test nebude zahrnovat typové otázky typické pro Cermat testy, nemá tedy význam se na přijímačky u nás nijak speciálně učit. 

Například vloni jsme se uchazečů v písemném testu ptali, jak si představují mimozemšťany. (Tato otázka tam letos zcela jistě nebude ;-)) Jak vidíte, je to otázka, na kterou se jednak nedá úplně připravit, jednak na ni může být mnoho variant odpovědí. Můžete nám klidně napsat, že si mimozemšťany nijak nepředstavujete a jsou vám úplně ukradení. I tato odpověď se dá však prezentovat různou formou, a to je přesně to, co už právě posuzujeme. Už to začínáte chápat?

Pokud budeme chtít zjistit, jak vám to myslí, určitě vám nedáme matematický příklad, který jste již viděli, nebo něco příšerně složitého, u čeho se vám zavaří mozek. Daleko spíše dostanete jednoduchou úlohu ověřující vaše logické myšlení, případně otázku zjišťující váš zdravý odhad.

Můžeme vám připravit situaci, se kterou si nebudete vědět rady, a to je opět záměr, nejde nám o to zjistit, co předvádíte, když to máte nenaučené, jde nám o to vidět, jak si poradíte, když musíte řešení hledat a částečně improvizovat.

Máme zkušenost s tím, že se k nám nehlásí velké počty dětí, protože selekce probíhá právě už při samotném výběru naší školy - nejsme tradiční gymnázium a sledujeme jiné vzdělavací vize - možná i toto sdělení pomůže uklidnit vaše obavy z malé šance na přijetí a začnete se k nám těšit. 

Pokud se za každou cenu chcete na něco připravovat, mluvte anglicky, koukejte na anglická videa a na počítači travte čas nejen pařením her, ale děláním i jiných užitečných věcí - například: zkuste si na chvíli odpojit myš a poradit si pouze s klávesnicí, vymyslete si náhodně nějaké téma a pak ho zpracujte - jinak, než že zkopírujete wikipedii ;-) 

A nakonec: jsme gymnázium, zajímají nás i vaše jiné zájmy a například to, jestli se věnujete nějakému sportu.

Moc se na vás těšíme. Při přijímačkách budou pravděpodobně i naši současní prváci.