Přijímací řízení
pro obor vzdělávání čtyřleté gymnázium

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Pořadí Status Přijat Počet bodů Nick name Poznámka
1 uspěl přijat 910 Lightfang Enforcer
2 uspěl přijat 860 Bartendotron
3 uspěl přijat 850 Baron Rivendare
4 uspěl přijat 850 Infinite Toki
5 uspěl přijat 840 Herald of Flame
6 uspěl přijat 840 Yogg-Saron
7 uspěl přijat 840 Savannah Highmane
8 uspěl přijat 830 Sylvanas Windrunner
9 uspěl přijat 820 Shudderwock
10 uspěl přijat 820 Southsea Strongarm
11 uspěl přijat 810 Patches the Pirate
12 uspěl přijat 810 Menagerie Magician
13 uspěl přijat 800 Hogger
14 uspěl přijat 780 Toxfin
15 uspěl přijat 780 Queen WagtoggleNastoupí jinam
16 uspěl přijat 780 Goldrinn
17 uspěl přijat 780 Primalfin Lookout
18 uspěl přijat 770 Foe Reaper 4000
19 uspěl přijat 770 Mal'Ganis
20 uspěl přijat 760 Millhouse Manastorm
21 uspěl přijat 750 The Great Akazamzarak
22 uspěl přijat 740 Baron Geddon
23 uspěl přijat 730 NozdormuNastoupí jinam
24 uspěl přijat 730 Murozond
25 uspěl přijat 720 Security Rover
26 uspěl přijat 720 Defender of Argus
27 uspěl přijat 680 Nat Pagle
28 uspěl přijat 670 Floating Watcher
29 uspěl přijat 670 Cave Hydra
30 uspěl přijat 630 Nadina the Red
31 uspěl přijat 620 Cobalt ScalebaneNastoupí jinam
32 uspěl přijat 610 Ragnaros the FirelordNastoupí jinam
33 uspěl přijat 600 PatchwerkNastoupí jinam
34 uspěl přijat 600 Voidlord
35 uspěl přijat 590 Deathwing
36 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 580 Dancin' Deryl
37 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 570 Skycap'n Kragg
38 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 560 Fungalmancer Flurgl
39 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 560 Gruul
40 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 550 Ripsnarl Captain
41 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 540 Junkbot
42 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 530 Violet Teacher
43 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 530 Mama Bear
44 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 530 Xavius
45 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 520 Brann Bronzebeard
46 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 510 Captain Eudora
47 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 510 Windfury Harpy
48 uspěl nepřijat z kapacitních důvodů 500 King Bagurgle
49 neuspěl nepřijat 460 Tirion Fordring
50 neuspěl nepřijat 250 Giantfin
51 neuspěl nepřijat 210 Goldgrubber
52 neuspěl nepřijat 200 Professor Putricide
53 neuspěl nepřijat 0 Frost Elementalnedorazil
54 neuspěl nepřijat 0 Young Priestessnedorazil
55 neuspěl nepřijat 0 Priestess of Elunenedorazil
56 neuspěl nepřijat 0 Harrison Jonesnedorazil
57 neuspěl nepřijat 0 Spiteful Smithnedorazil
58 neuspěl nepřijat 0 Stampeding Kodonedorazil

Posuzovali jsme následující kritéria:

 • celkové vystupování

 • motivovanost ke studiu

 • samostatnost

 • komunikativnost

 • základní uživatelské dovednosti, přehled v IT oblasti

 • kreativita a schopnost poradit si s neznámou věcí

 • úroveň vyjadřování

 • úroveň mluvené angličtiny

 • nadstandardní IT dovednosti a zájmy (programování, stříhání videa, zpracování grafiky, tvorba html stránek, streamování, práce se zvukem, práce na linuxu...)

 • osobní zájmy, studijní zájmy, celkový přístup k životu - aktivní/pasivní

Za každou oblast bylo možné získat 100 bodů. Oblastí je celkem 10, maximum tedy bylo 1000 bodů, k přijetí bylo nutné získat 500 bodů. 

Přijatým uchazečům gratulujeme a prosíme o co nejrychlejší potvrzení o nástupu ke studiu. Zápisové lístky, prosím, doručte do školy do pátku 3.7. 2020. Pokud nastoupit nechcete, sdělte nám to, prosím, obratem, uvolníte tím místo uchazečům pod čarou, kteří by chtěli být přijati.

Pokud jste již odevzdali zápisový lístek jinde, ale jste přijatí a chcete nastoupit, obraťte se na nás telefonicky, viz též Poučení.

Pokud jste nebyli přijati z kapacitních důvodů a máte o studium zájem, kontaktujte nás rovněž telefonicky, pokud se uvolní místo, budete přijati, přečtěte si, prosím, rovněž Poučení, žádost stačí podat telefonicky, nemusíte nic vyplňovat.

Nepřijatým uchazečům pošleme vyrozumění písemně.


POUČENÍ

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí - rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeč.


Výsledky přijímacího řízení...

Na 1. IT Gymnázium jsme přijali tuto hvězdnou sestavu: Alexstrasza, Galakrond, Reno_Jackson, Edwin_VanCleef, Lord_Jaraxxus, The_Curator, The_Lich_King, Nefarian, Elise_Starseeker, Malygos, Sindragosa

Pro ty, co by měli odvahu ji doplnit, vypisujeme 2. kolo výběrového řízení. Dáváme tímto šanci i uchazečům, kteří o nás nevěděli, nebo dali v prvním kole přednost jiné škole.

Pokud máte zájem přijít na přijímací pohovor, vyplňte formulář níže, nebo kontaktujte přímo vedení školy.

Řešení jednotného testu z matematiky a češtiny...


Na základě zájmu a množících se dotazů vyhlašujeme 

2. kolo přijímacího řízení 

Termín, do kdy je možné podávat přihlášky, je 23.6. Přihlásit do 2. kola se můžete vyplněním tohoto formuláře, případně posláním emailu na vedení školy. 

Pro zájemce o přestup z jiné střední školy je zde ke stažení formulář žádosti o přestup. 


Přijímačky budou 8.6. 2020

"Čas na test z matematiky prodlužujeme o patnáct minut, na češtinu o deset," řekl Robert Plaga.

My připojujeme informaci, že ti, kdo k nám byli přihlášeni na 1. termín, dorazí toho 8.6. Ti, kteří se přihlásili na 2. termín, ať nemají obavy, vaše výsledky dostaneme a posoudíme je, jako kdybyste psali testy u nás. Všechny - jak přihlášené k 1. termínu, tak přihlášené k 2. termínu - pozveme na nový termín školního kola. Nové pozvánky jsme již poslali.  

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - PŮVODNÍ INFORMACE

Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 2. března 2020. Uchazečům doporučujeme poslat přihlášku poštou (doporučeně). V případě, že budete chtít předat přihlášku osobně, prosíme o předchozí telefonát (604 250 201), v budově rekonstruujeme.

K vyplnění přihlášky budete potřebovat tyto údaje:

 • Název školy: 1. IT Gymnázium, s.r.o.
 • Adresa: K Cihelně 129, 190 15 Praha-Satalice
 • Obor: 79-41-K/41 Gymnázium
 • Forma studia: denní
 • Pokud jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky by mělo být doporučení školského poradenského zařízení.

Přijímací řízení se bude skládat ze dvou částí, jednotné přijímací zkoušky, neboli Cermat testů, které jsou pro školy povinné, a dále z naší školní přijímací zkoušky.

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky:

 • 1. termín: 14. dubna 2020
 • 2. termín: 15. dubna 2020 

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky:

 • 1. termín: 13. května 2020
 • 2. termín: 14. května 2020

Termíny školní přijímací zkoušky

 • 12. - 28. dubna 2020; uchazeči budou individuálně pozváni.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky (60 bodů)
 • Výsledky hodnocení školního testu (10 bodů)
 • Výsledky hodnocení osobního pohovoru (30 bodů)

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle počtu získaných bodů.

Minimální počet bodů nutný k přijetí: 40

Počet přijímaných žáků: 40 

Jednotné přijímací zkoušce musí dát ředitel školy váhu minimálně 60 %, z toho důvodu nelze dát více bodů za výsledky školní zkoušky. 

Školní test a osobní pohovor bude zaměřen na poznání osobnosti dítěte, jeho motivovanosti a zjištění jeho dosavadní informatické úrovně (spíše pro náš přehled). Neočekáváme, že uchazeč o studium bude umět programovat. Bude nás zajímat též úroveň sociálních a komunikačních dovedností.
Hodnocení vysvědčení ze základní školy není součástí přijímacích kritérií. 

Milí uchazeči, nepodceňujte se, to, co je zásadní u jiných škol, nemusí být důležité pro nás a naopak. 


Krátká verze :-)