Spolupráce, články, mediální zprávy
Naši partneři a instituce, se kterými spolupracujeme. Mediální zprávy 

Děkujeme za nabídky spolupráce a již probíhající aktivity, za poskytnuté licence, prostředí, domény, edukační laby a možnosti konzultací, Alze.cz za poskytnutí hardwarového vybavení ve výši 100 tisíc korun formou daru, za zájem obohatit naše kurikulum a možnosti společných projektů, za vstřícnost a ochotu. 


1. IT Gymnázium v médiích