Naše výuka

Programovat neznamená koukat do obrazovky...

"Naším ultimátním cílem není dovést studenty k maturitě a připravit je co nejlépe na studium na vysoké škole, naším cílem je přivést studenty na práh dospělosti s vědomím, že věří sami v sebe a ve své schopnosti, k tomu jim předat konkrétní znalosti a dovednosti vysoce poptávané na pracovním trhu."

U medailonků jednotlivých učitelů najdete, jak učí oni.

Jak si představujeme moderní vzdělávání?

  • Učitelé jsou tým
  • Individuální přístup
  • Propojené vzdělávací oblasti
  • Využití technologií, efektivní komunikace
  • Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL)
  • Důraz na současnost
  • Propojení s venkovním světem
  • Sport a zdravý pohyb
  • Nejsme dokonalí, jsme autentičtí

Učitelé jsou tým

Stejně jako každá firma může dobře šlapat jen tehdy, když lidé v ní efektivně spolupracují, tak i ve škole potřebuje pedagogický sbor fungovat jako tým, učitelé se potřebují domlouvat, potřebují společně tvořit obsah, potřebují sdílet své poznatky a probírat věci, potřebují mít možnost se na sebe spolehnout. Tandemová výuka je pro nás zcela běžná součást dne, stejně jako integrovaná výuka cizího jazyka a předmětu. Nemáme problém se spojit po škole, komunikovat na dálku, řešit věci ve chvíli, kdy je to potřeba.

Individuální přístup a formativní hodnocení

Individuální přistup u nás začíná již přijímacím řízením, každého uchazeče chceme poznat osobně. Chceme vědět z jakých podmínek vychází, co ho ovlivňuje, jaké má představy a proč si vybral naši školu. V úvodní fázi se scházíme i s rodiči. Výuka je pak stavěná tak, abychom pracovali týmově, ale mohli zohlednit individuální potřeby jednotlivce; i z toho důvodu máme malé třídy, po maximálně dvaceti studentech.

Pokud je někdo nemocný, jsme připraveni ho připojit videokonferencí do třídy, učivo stavíme rovnou tak, aby mohlo být použito v onlinu.

Máme studenty, kteří se věnují závodně nějakému sportu, s nimi se též domlouváme osobně a i zde přichází možnost výuky online formou.

U nás jsou na vysvědčení nejen známky, ale významnou součást tvoří formativní hodnocení.  Formativní hodnocení provází celý proces vzdělávání a je zpětnou vazbu zaměřenou na praktické sdělení, jak student učivu porozuměl, kde má rezervy a co by měl případně udělat, aby dosahoval lepších výsledků. Cílem takového hodnocení je sledovat osobní růst, nikoliv porovnávat studenta s ostatními, ani měřit výkon. 

Známka neboli sumativní hodnocení slouží pak k tomu, aby student věděl, jak si stojí na pomyslné stupnici měřitelného výkonu a mohl například vyhodnotit, že v dané oblasti nedosahuje obstojných výsledků, ačkoliv se snaží a intenzivně pracuje; pravděpodobně se pak bude profilovat v jiné oblasti. 

V cizích jazycích známka odráží, na jaké úrovni mezinárodního referenčního rámce pro jazyky je. V angličtině máme v prváku B2 = 1, B1 = 2, A2 = 3 atd., v dalších ročnících je na jedničku už potřeba úroveň C1, jsme si vědomi toho, že je to velmi pokročilá úroveň, úroveň, kterou k nám však chodí prváci je často na B2, proto nám přijde hloupé čtyři roky stagnovat. 

Propojené vzdělávací oblasti

  • Infor/matika, Humanities, Science, Anglický jazyk, Španělský jazyk, Sport a zdraví

Toto jsou naše předměty. Pak máme ještě předmět s názvem Vuelta, kde se zabýváme rozvojem klíčových sociální a personální kompetencí, kompetencí k učení, a to rozvíjením schopnosti vnímání a hodnocení vlastního pokroku a zdravé sebereflexe, spolupráce s ostatními. Tento předmět je hodnocen pouze slovně.

Propojujeme vzdělávací oblasti, abychom učili v souvislostech. Dobře se to popisuje na příkladu epoch, například Baroko - není příliš efektivní probírat jej odděleně v dějepise, pak v literatuře, dále v naukách - výtvarné a hudební, filozofii a nakonec též v přírodních vědách. Je to nejen kognitivně neefektivní, je to i zdlouhavé.

Rovněž práci s textem není podle nás třeba "vykazovat" do hodin českého jazyka. S textem potřebuje dnešní člověk pracovat neustále, protože textem může být třeba i televizní diskuze nebo hejt na sociální síti. Vždy potřebujete nejdřív pochopit obsah a záměr mluvčího, teprve potom vás zajímají komunikační strategie včetně formální volby jazykových prostředků a například to, zda je text pravopisně správně. 

Myslíme si, že rozebírat autory z devatenáctého století může být sice úžasně zajímavé a dokonce to má přesahy do dnešní doby, ale není to úplně užitečné pro potřeby současného člověka.

Učíme v devadesátiminutových blocích, některé dny jsou víc přírodovědné a technické, jiné humanitní. V hodinách jazyků, především angličtiny, chceme navazovat na to, co se probíralo daný den, abychom využili slovní zásobu určité oblasti na téma, které je čerstvé. 

Orientace na současnost

V prvním ročníku budeme začínat dějinami 21. století. Naším celoročním tématem je ČLOVĚK. Člověk dnes a tady - v Praze, v České republice, v Evropě, ve světě. K tomu budeme probírat biologii člověka a v humanities se zaměříme na současnou literaturu - českou i světovou, divadlo, film, umění. V science pak na všudypřítomný technický a technologický rozmach.

Starší historie a dějiny přechozích století jsou jistě též důležité, dostaneme se k nim v dalších ročnících. 

Technologií se nebojíme, mobily nezakazujeme

"Vinit technologii ze zmatení světa nedává smysl. Technologie je neutrální. Její důsledky vyplývají z toho, jak ji používáme. Je to jako s ohněm. Museli jsme se párkrát spálit, ale nakonec jsme se naučili, že si na něm můžeme ohřát jídlo, aniž bychom přitom vypálili celou vesnici.", říká Petr Mára v rozhovoru pro byznys-energie.cz a my se s ním plně ztotožňujeme. Je to jen na nás a je dobré začít ve škole. 

Moderní technologie využíváme denně pro efektivní komunikaci napříč celou školou. Jsme schopni v řádu sekund informovat všechny studenty o zásadní změně, nebo pozvat celou třídu do společného hlasového kanálu. Nemáme problém připojit do výuky nemocného studenta, jsme zvyklí se studenty spojovat individuálně na dálku k řešení úloh, velmi často i mimo pracovní dobu.  Učivo stavíme rovnou tak, aby mohlo být využíváno v onlinu a aby studenti mohli pokračovat v rozdělané práci doma. 

Nejsme dokonalí, jsme autentičtí

Učitel by měl být hlavně uvěřitelný. S velkým srdcem hovoří o pedagogické práci profesor Hejný v rozhovoru DVTV.

V zdravém těle zdravý duch

Na naší škole je dvojnásobná dotace hodin tělocviku, respektive předmětu s názvem Sport a zdraví. Důvodů pro to máme několik, viz též naše sekce Úvod. Jsme přesvědčeni, že získat pozitivní vztah ke zdravému a ideálně i pravidelnému pohybu je velký benefit do života a chceme se na to ve škole zaměřit, stejně jako diskuzi o zdravém životním stylu, nebo třeba také trénování praktických dovedností první pomoci. 

K tělocviku přistupujeme individuálně a zajímáme se i o přidružené disciplíny jako je sportovní fyzioterapie. Jakožto sportovně založený pedagogický tým máme vlastní sportovní aktivity a zcela přirozený zájem na tom, aby si každý našel pohyb, který mu vyhovuje. 

Kromě pravidelných lyžařských zájezdů budeme pořádat vodácké výjezdy, výlety se stanováním a pěší turistikou. Pokud bude zájem, můžeme nabídnout i několik adrenalinovějších disciplín.

Učební plán

A na závěr trochu čísel. Náš učební plán vychází z Rámcového vzdělávací programu pro gymnázia (RVPG), jinak to ani nejde. Disponibilní hodiny využíváme k navýšení počtu hodin informatiky, angličtiny a tělesné výchovy. Máme vlastní předměty: Infor/matika, Humanities, Science plně integrující vzdělávací oblasti popsané v RVPG, požadované výstupní kompetence v mnohém převyšujume. Naše vyučovací hodina trvá 90 minut.

A nakonec, jak je to s tím programováním :-)